Студије Термотехника и термоенергетика 2008. Машинско инжењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.2.OМ.Е Енглески језик 1 1.семестар обавезни
1.1.5.ОМ Математика 1 1.семестар обавезни
1.3.5.ОМ Машински материјали 1.семестар обавезни
1.2.5.ОМ Механика 1 1.семестар обавезни
1.5.2.OМ.Р Руски језик 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОМ Техничко цртање 1.семестар обавезни
1.4.5.ОМ Физика и мерење 1.семестар обавезни
2.6.2.ОМ.Е Енглески језик 2 2.семестар обавезни
2.1.5.ОМ Математика 2 2.семестар обавезни
2.4.4.ОМ Механика 2 2.семестар обавезни
2.3.4.ОМ Нацртна геометрија 2.семестар обавезни
2.2.4.ОМ Отпорност материјала 1 2.семестар обавезни
2.5.3.ОМ Погонски материјали 2.семестар обавезни
2.7.4.ОМ Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.6.2.ОМ.Р Руски језик 2 2.семестар обавезни
3.1.4.ОМ Математика 3 3.семестар обавезни
3.3.4.ОМ Машински елементи 1 3.семестар обавезни
3.2.6.ОМ Механика 3 3.семестар обавезни
3.4.5.ОМ Отпорност материјала 2 3.семестар обавезни
3.6.2.ОМ Пословне комуникације и презентације 3.семестар обавезни
3.5.4.ОМ Примена рачунара 2 3.семестар обавезни
4.4.4.ОМ Електротехника са електроником 4.семестар обавезни
4.3.5.ОМ Машински елементи 2 4.семестар обавезни
4.2.5.ОМ Механика флуида 4.семестар обавезни
4.5.4.ОМ.Т1 Сагоревање 4.семестар изборни
4.1.5.ОМ Термодинамика 4.семестар обавезни
4.6.2.ОМ.Т2 Увод у термоенергетику 4.семестар изборни
4.6.2.ОМ.Т1 Увод у термотехнику 4.семестар изборни
5.6.3.ОМ.Т2 Мерни и регулациони уређаји 5.семестар изборни
5.4.4.ОМ Основи транспортних уређаја 5.семестар обавезни
5.5.4.ОМ.Т1 Термодинамика 2 5.семестар изборни
5.3.5.ОМ.Т1 Термотехнички системи 5.семестар изборни
5.1.5.ОМ Технологија обраде 1 5.семестар обавезни
5.2.4.ОМ Хидрауличне и пнеуматске машине 5.семестар обавезни
5.6.3.ОМ.Т1 Цевни водови и арматуре 5.семестар изборни
6.6.7.ОМ Завршни рад 6.семестар обавезни
6.4.4.ОМ.Т1 Основи технике грејања 6.семестар изборни
6.3.4.ОМ.Т1 Основи технике хлађења 6.семестар изборни
6.5.0.ОМ Стручна пракса 6.семестар обавезни
6.2.4.ОМ.Т1 Термоенергетске машине и системи 6.семестар изборни
6.1.5.ОМ Технологија обраде 2 6.семестар обавезни