Студије Управљање заштитом животне средине 2004. Заштита животне средине, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.4.5 Геологија животне средине 1.семестар обавезни
1.6.2 Енглески језик 1.семестар обавезни
1.1.5 Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.4 Општа хемија 1.семестар обавезни
1.5.5 Основи механике 1.семестар обавезни
1.6.2 Руски језик 1.семестар обавезни
1.3.4 Физика и мерења 1.семестар обавезни
2.2.5 Електротехника околине и заштита 2.семестар обавезни
2.6.2 Енглески језик 2.семестар обавезни
2.5.4 Компјутерска графика 2.семестар обавезни
2.3.5 Математичко моделирање 2.семестар обавезни
2.4.5 Органска хемија 2.семестар обавезни
2.6.2 Руски језик 2.семестар обавезни
2.1.5 Увод и принципи заштите околине 2.семестар обавезни
3.6.4 Металургија и животна средина 3.семестар обавезни
3.4.5 Одрживо коришћење природног ресурса 3.семестар обавезни
3.1.4 Примена рачунара 3.семестар обавезни
3.2.5 Природни и антропогени фактори и животна средина 3.семестар обавезни
3.5.4 Рударство и животна средина 3.семестар обавезни
3.3.4 Технички материјали 3.семестар обавезни
4.2.5 Биохемијски и микробиолошки принципи 4.семестар обавезни
4.1.4 Градитељство и животна средина 4.семестар обавезни
4.5.4 Еколошки материјали 4.семестар обавезни
4.4.5 Индустријске технологије и животна средина 4.семестар обавезни
4.3.4 Машинство и животна средина 4.семестар обавезни
4.6.4 Увод у процесно инжењерство 4.семестар обавезни
5.2.4 Биоиндикације и животна средина 5.семестар обавезни
5.6.4 Геохемија и животна средина 5.семестар изборни
5.5.4 Заштита ваздуха 5.семестар изборни
5.6.4 Заштита земљишта 5.семестар изборни
5.5.4 Индустријска вентилација 5.семестар изборни
5.1.4 Инструменти и методе контроле загађења 5.семестар обавезни
5.4.4 Стручна пракса 5.семестар обавезни
5.3.4 Управљање отпадним водама 5.семестар обавезни
6.2.4 Анализа података о стању околине 6.семестар обавезни
6.1.4 Експлозиви, запаљиве и опасне материје 6.семестар обавезни
6.6.5 Завршни рад 6.семестар изборни
6.5.4 Заштита подземних вода 6.семестар изборни
6.4.4 Машине и уређаји за рекултивацију терена на депонијама 6.семестар изборни
6.4.4 Ремедијација деградираног земљишта 6.семестар изборни
6.5.4 Ремедијација подземних вода и геосредине 6.семестар изборни
6.3.4 Управљање чврстим индустријским отпадима 6.семестар обавезни