Студије Електроника и телекомуникације 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.2.ОЕ Енглески језик 1 1.семестар обавезни
1.4.2.ОЕ Лабораторијски практикум из електротехнике 1.семестар обавезни
1.1.6.ОЕ Математика 1 1.семестар обавезни
1.3.6.ОЕ Основи електротехнике 1 1.семестар обавезни
1.2.6.OE Основи рачунарске технике 1 1.семестар обавезни
1.5.4.ОЕ Програмирање 1 1.семестар обавезни
1.6.2.OE.Р Руски језик 1 1.семестар обавезни
2.7.2.ОЕ Енглески језик 2 2.семестар обавезни
2.6.2.ОЕ Лабораторијски практикум из физике 2.семестар обавезни
2.1.6.ОЕ Математика 2 2.семестар обавезни
2.3.6.ОЕ Основи електротехнике 2 2.семестар обавезни
2.4.4.ОЕ Програмирање 2 2.семестар обавезни
2.7.2.ОЕ.Р Руски језик 2 2.семестар обавезни
2.5.2.ОЕ.ЕТ Увод у електронику 2.семестар обавезни
2.2.4.ОЕ Физика 2.семестар обавезни
3.6.3.ОЕ Архитектура и организација рачунара 1 3.семестар обавезни
3.2.3.ОЕ Електрична мерења 3.семестар обавезни
3.7.4.ОЕ.1 Електрични мерни инструменти 3.семестар изборни
3.3.3.ОЕ Електромагнетика 3.семестар обавезни
3.1.5.ОЕ Математика 3 3.семестар обавезни
3.7.4.ОЕ.2 Напредне теме из арх. и организац. рачунара 1 3.семестар изборни
3.5.4.ОЕ Основи електронике 3.семестар обавезни
3.4.3.ОЕ Теорија електричних кола 3.семестар обавезни
4.2.4.ОЕ.ЕТ Анaлогна електроника 4.семестар обавезни
4.6.5.ОЕ.ЕТ.1 Вероватноћа и статистика 4.семестар изборни
4.3.4.ОЕ.ЕТ Објектно оријентисано програмирање 1 4.семестар обавезни
4.5.5.ОЕ.ЕТ.1 Оперативни системи 4.семестар изборни
4.5.5.ОЕ.ЕТ.2 Рачунарска анализа електронских кола 4.семестар изборни
4.6.5.ОЕ.ЕТ.2 Рачунарски алати у математици 4.семестар изборни
4.4.4.ОЕ.ЕТ Системи аутоматског управљања 4.семестар обавезни
4.1.4.ОЕ.ЕТ Телекомуникације 1 4.семестар обавезни
5.2.4.ОЕ.ЕТ Дигитална електроника 5.семестар обавезни
5.5.4.ОЕ.ЕТ.2 Информационе мреже 5.семестар изборни
5.6.4.ОЕ.ЕТ.1 Компоненте и израда електронских кола 5.семестар изборни
5.4.4.ОЕ.ЕТ Микроталасна техника 5.семестар обавезни
5.6.4.ОЕ.ЕТ.2 Напредне теме из телевизије 5.семестар изборни
5.5.4.ОЕ.ЕТ.1 Рачунарске мреже 5.семестар изборни
5.3.4.ОЕ.ЕТ Телевизија 5.семестар обавезни
5.1.5.ОЕ.ЕТ Телекомуникације 2 5.семестар обавезни
6.7.10.ОЕ.2 Завршни рад - Израда и одбрана рада 6.семестар обавезни
6.7.10.ОЕ.1 Завршни рад - Теоријске основе 6.семестар обавезни
6.3.3.ОЕ.ЕТ Комутациони системи 6.семестар обавезни
6.4.3.ОЕ.ЕТ.1 Мерења у телекомуникацијама 6.семестар изборни
6.5.3.OЕ.ЕТ Микроконтролери 6.семестар обавезни
6.2.3.ОЕ.ЕТ Оптичке телекомуникације 6.семестар обавезни
6.4.3.ОЕ.ЕТ.2 Практикум из телевизије 6.семестар изборни
6.6.3.OЕ Стручна пракса 6.семестар обавезни
6.1.3.ОЕ.ЕТ Телекомуникационе мреже 6.семестар обавезни