Студије Општи 2004. Архитектура, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.7.3 Архитектонске конструкције, физика и материјали 1 1.семестар обавезни
1.5.1 Визуелна истраживања 1.семестар обавезни
1.9.3 Геометрија облика 1 1.семестар обавезни
1.6.3 Грађена средина 1.семестар обавезни
1.4.1 Ликовни елементи 1.семестар обавезни
1.2.4 Математика у архитектури 1.семестар обавезни
1.8.3 Механика 1.семестар обавезни
1.1.1 О архитектури 1.семестар обавезни
1.3.7 Простор и облик 1.семестар обавезни
2.5.2. 3D визуелне комуникације 2.семестар обавезни
2.4.2 Архитектонска графика 2.семестар обавезни
2.7.3 Архитектонске конструкције, физика и материјали 2 2.семестар обавезни
2.9.2 Геометрија облика 2 2.семестар обавезни
2.3.7 Елементи пројектовања 2.семестар обавезни
2.1.2 Историја архитектуре и насељавања 1 2.семестар обавезни
2.2.1 Историја уметности 1 2.семестар обавезни
2.6.3 Обликовање градских простора 2.семестар обавезни
2.8.3 Отпорност материјала 2.семестар обавезни
3.6.3 Архитектонске конструкције, физика и материјали 3 3.семестар обавезни
3.7.2 Бетонске конструкције 3.семестар обавезни
3.1.2 Историја архитектуре и насељавања 2 3.семестар обавезни
3.2.1 Историја уметности 2 3.семестар обавезни
3.9.4 Ликовно приказивање у архитектури 3.семестар обавезни
3.3.8 Студио пројекат 1-архитектура 3.семестар обавезни
3.4.2 Типологија објеката 1 3.семестар обавезни
3.5.3 Урбана структура 3.семестар обавезни
4.6.3 Архитектонске конструкције, физика и материјали 4 4.семестар обавезни
4.9.2 Боја и ликовни концепт 4.семестар обавезни
4.7.2 Дрвене и металне конструкције 4.семестар обавезни
4.2.1 Заштита и ревитализација градитељског наслеђа 4.семестар обавезни
4.1.2 Историја архитектуре Србије и Црне Горе 4.семестар обавезни
4.8.2 Конструктивни системи 4.семестар обавезни
4.3.8 Студио пројекат 2-архитектонске конструкције 4.семестар обавезни
4.4.2 Типологија објеката 2 4.семестар обавезни
4.5.3 Урбане функције 4.семестар обавезни
5.3.3 Архитектура храма 5.семестар изборни
5.3.3 Енглески језик за архитекте 1 5.семестар изборни
5.3.3 Енглески језик за архитекте 2 5.семестар изборни
5.7.3 Инсталације (водовод и канализација) 5.семестар обавезни
5.7.3 Инсталације (електро инсталације) 5.семестар обавезни
5.7.3 Инсталације (машинске инсталације) 5.семестар обавезни
5.1.2 Историја модерне архитектуре и урбанизма у свету 5.семестар обавезни
5.2.1 Историја модерне архитектуре и урбанизма у Србији 5.семестар обавезни
5.3.3 Конструисање високих објеката 5.семестар изборни
5.5.2 Методологија пројекта 5.семестар обавезни
5.3.3 Посебни проблеми пројектовања 5.семестар изборни
5.3.3 Просторне структуре 5.семестар изборни
5.3.3 Рачунарска графика 5.семестар изборни
5.3.3 Руски језик за архитекте 1 5.семестар изборни
5.3.3 Руски језик за архитекте 2 5.семестар изборни
5.3.3 Санација, адаптација и реконструкција архитектонских објеката 5.семестар изборни
5.4.8 Студио пројекат 3-урбанизам 5.семестар обавезни
5.6.3 Увод у урбанистичко планирање 5.семестар обавезни
6.4.3 Архитектура храма 6.семестар изборни
6.4.3 Енглески језик за архитекте 1 6.семестар изборни
6.4.3 Енглески језик за архитекте 2 6.семестар изборни
6.8.3 Извођење и обрачун радова 6.семестар обавезни
6.4.3 Конструисање високих објеката 6.семестар изборни
6.2.1 Математичка логика 6.семестар обавезни
6.4.3 Посебни проблеми пројектовања 6.семестар изборни
6.4.3 Просторне структуре 6.семестар изборни
6.1.1 Процедуре управљања пројектима 6.семестар обавезни
6.6.2 Процес пројектовања 6.семестар обавезни
6.4.3 Рачунарска графика 6.семестар изборни
6.3.1 Регулатива 6.семестар обавезни
6.4.3 Руски језик за архитекте 1 6.семестар изборни
6.4.3 Руски језик за архитекте 2 6.семестар изборни
6.4.3 Санација, адаптација и реконструкција архитектонских објеката 6.семестар изборни
6.9.3 Стручна пракса, екскурзија или летња радионица 6.семестар обавезни
6.5.8 Студио пројекат 4-синтеза 6.семестар обавезни
6.7.3 Урбана обнова и градови Србије 6.семестар обавезни