Студије Друмски и градски саобраћај 2014. Машинско инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.3.4.ДМ.С2 Композитни материјали 1.семестар изборни
1.4.4.ДМ.С1 Нове гориве материје и рециклажа 1.семестар изборни
1.2.4.ДМ.С1 Опрема моторних возила 1.семестар изборни
1.1.4. ДМ.С1 Осцилације механичких система 1.семестар изборни
1.5.4.ДМ.С1 Планирање саобраћаја 1.семестар изборни
1.1.4. ДМ.С2 Рачунарски алати 1.семестар изборни
1.3.4.ДМ.С1 Системи квалитета у друмском транспорту 1.семестар изборни
1.6.0.ДМ Стручна пракса 1.семестар обавезни
2.2.4.ДМ.С2 Анализа и вредновање пројеката 2.семестар изборни
2.3.0.ДМ Израда и одбрана мастер рада 2.семестар обавезни
2.1.4.ДМ.С1 Пројектовање транспортних и логистичких система 2.семестар изборни
2.2.4.ДМ.С1 Управљање пројектима 2.семестар изборни