Студије Опште машинство 2014. Машинско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.4.ОМ.1 Енглески језик 1.семестар изборни
1.3.5.ОМ Инжењерски материјали 1.семестар обавезни
1.4.6.ОМ Конструктивна геометрија 1.семестар обавезни
1.1.5.ОМ Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.5.ОМ Механика 1 1.семестар обавезни
1.5.4.ОМ.2 Руски језик 1.семестар изборни
2.4.5.ОМ Инжењерска графика 2.семестар обавезни
2.2.5.ОМ Математика 2 2.семестар обавезни
2.5.4.ОМ Механика 2 2.семестар обавезни
2.3.4.ОМ Отпорност материјала 1 2.семестар обавезни
2.1.5.ОМ Физика и мерење 2.семестар обавезни
3.2.8.ОМ Машински елементи 3.семестар обавезни
3.1.6.ОМ Механика 3 3.семестар обавезни
3.4.4.ОМ Отпорност материјала 2 3.семестар обавезни
3.3.5.ОМ Термодинамика 3.семестар обавезни
3.5.6.ОМ Технологијe обраде 3.семестар обавезни
4.1.4.ОМ Апликативни софтвери у инжењерству 4.семестар обавезни
4.3.4.ОМ Електротехника са електроником 4.семестар обавезни
4.5.4.ОМ.М1 Менаџмент технолошког развоја 4.семестар изборни
4.2.5.ОМ Механика флуида 4.семестар обавезни
4.4.4.ОМ.М2 Основи конструисања 4.семестар изборни
4.5.4.ОМ.М3 Транспортни уређаји 4.семестар изборни
4.5.4.ОМ.М2 Увод у термоенергетику 4.семестар изборни
4.4.4.ОМ.М1 Увод у термотехнику 4.семестар изборни
5.2.6.ОМ.М1 Адаптивно управљање 5.семестар изборни
5.2.6.ОМ.М2 Грађевинске и комуналне машине 5.семестар изборни
5.5.4.ОМ.М2 Испитивање машинских конструкција 5.семестар изборни
5.1.5.ОМ.М2 Металне конструкције 5.семестар изборни
5.4.4.ОМ.М2 Мотори СУС 5.семестар изборни
5.3.5.ОМ.М2 Моторна возила 5.семестар изборни
5.3.5.ОМ.М1 Производни системи 5.семестар изборни
5.4.4.ОМ.М3 Пројектовање савремених термотехничких инсталација 5.семестар изборни
5.1.5.ОМ.М3 Простирање топлоте и масе 5.семестар изборни
5.5.4.ОМ.М3 Термоенергетске струјне машине 5.семестар изборни
5.3.5.ОМ.М3 Термоенергетски системи 5.семестар изборни
5.5.4.ОМ.М1 Технологија заваривања 5.семестар изборни
5.1.5.ОМ.М1 Технологија спајања материјала 5.семестар изборни
5.4.4.ОМ.М1 Хидрауличне и пнеуматске машине 5.семестар изборни
6.1.5.ОМ.М3 Грејање и вентилација 6.семестар изборни
6.3.5.ОМ.М2 Моделирање облика 6.семестар изборни
6.1.5.ОМ.М2 Одржавање и ремонт механизације 6.семестар изборни
6.4.5.ОМ.М1 Пројектовање машина алатки 6.семестар изборни
6.1.5.ОМ.М1 Процеси обраде резањем 6.семестар изборни
6.2.5.ОМ.М3 Процеси сагоревања 6.семестар изборни
6.4.5.ОМ.М3 Расхладна постројења 6.семестар изборни
6.2.5.ОМ.М2 Рударске машине и механизација 6.семестар изборни
6.5.0.ОМ Стручна пракса 6.семестар обавезни
6.3.5.ОМ.М1 Технологија обраде деформисањем 6.семестар изборни
6.2.5.ОМ.М1 Технолошки системи 6.семестар изборни
6.4.5.ОМ.М2 Транспортна средства у индустрији 6.семестар изборни
7.1.5.ОМ.М2 Аутоматско управљање 7.семестар изборни
7.3.5.ОМ.М2 Климатизација 7.семестар изборни
7.5.4.ОМ.М2 Мехатроника 7.семестар изборни
7.4.4.ОМ.М3 Обновљиви извори енергије 7.семестар изборни
7.4.4.ОМ.М1 Ојачавање металних површина 7.семестар изборни
7.4.4.ОМ.М2 Пројектовање дизалица 7.семестар изборни
7.2.5.ОМ.М2 Савремене енергетске технологије 7.семестар изборни
7.3.5.ОМ.М1 Теорија осцилација 7.семестар изборни
7.1.5.ОМ.М1 Технологија рециклаже материјала 7.семестар изборни
7.5.4.ОМ.М1 Увод у пројектовање технолошких процеса 7.семестар изборни
7.2.5.ОМ.М1 Управљање транспортом 7.семестар изборни
7.5.4.ОМ.М3 Утицај термотехничких и термоенергетских система на животну средину 7.семестар изборни
8.1.4.ОМ.М1 Аутоматизација производње 8.семестар изборни
8.3.5.ОМ.М3 Даљински систем снабдевања топлотном енергијом 8.семестар изборни
8.2.5.ОМ.М2 Дизајнирање у конструисању 8.семестар изборни
8.5.0.ОМ Завршни рад 8.семестар обавезни
8.2.5.ОМ.М1 Машине и уређаји за ПОД 8.семестар изборни
8.3.5.ОМ.М2 Методе пројектовања и конструисања 8.семестар изборни
8.4.4.ОМ.М2 Непрекидни и аутоматски транспорт 8.семестар изборни
8.1.4.ОМ.М3 Парни котлови 8.семестар изборни
8.1.4.ОМ.М2 Преносници снаге и кретања 8.семестар изборни
8.4.4.ОМ.М1 Пројектовање алата за ПД 8.семестар изборни
8.3.5.ОМ.М1 Савремени материјали 8.семестар изборни
8.2.5.ОМ.М3 Цевни водови 8.семестар изборни