Студије Прехрамбрена технологија 2014. Технолошко инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.3.ОТ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.4.4.ОТ Инжењерско цртање 1.семестар обавезни
1.2.7.ОТ Математика 1 1.семестар обавезни
1.1.7.ОТ Општа хемија 1.семестар обавезни
1.5.4.ОТ Основи примене рачунара 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОТ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.3.5.ОТ Техничка физика 1 1.семестар обавезни
2.4.4.ОТ Елементи опреме у процесној индустрији 2.семестар обавезни
2.6.3.ОТ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.5.4.ОТ.2 Информациона писменост 2.семестар изборни
2.2.7.ОТ Математика 2 2.семестар обавезни
2.1.7.ОТ Неорганска хемија 2.семестар обавезни
2.5.4.ОТ.1 Основи примене рачунара 2 2.семестар изборни
2.6.3.ОТ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
2.3.5.ОТ Техничка физика 2 2.семестар обавезни
3.2.6.ОТ Аналитичка хемија 3.семестар обавезни
3.4.5.ОТ Електротехника са електроником 3.семестар обавезни
3.1.5.ОТ Органска хемија 1 3.семестар обавезни
3.5.5.ОТ Термодинамика 3.семестар обавезни
3.6.4.ОТ Увод у хемијско инжењерство 3.семестар обавезни
3.3.5.ОТ Физичка хемија 1 3.семестар обавезни
4.6.5.ОТ.3 Биохемија 4.семестар изборни
4.1.3.ОТ Инжењерска економија 4.семестар обавезни
4.5.5.ОТ Инструменталне методе 4.семестар обавезни
4.6.5.ОТ.5 Масена спектрометрија 4.семестар изборни
4.4.5.ОТ Микробиологија 4.семестар обавезни
4.6.5.ОТ.6 Микробиологија хране и воде 4.семестар изборни
4.2.5.ОТ Органска хемија 2 4.семестар обавезни
4.6.5.ОТ.1 Основи инжењерства материјала 4.семестар изборни
4.6.5.ОТ.2 Природни полимери 4.семестар изборни
4.7.2.ОТ Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.3.5.ОТ Физичка хемија 2 4.семестар обавезни
4.6.5.ОТ.4 Хемијски параметри животне и радне средине 4.семестар изборни
5.5.5.ОТ.П.4 Животна средина и загађење 5.семестар изборни
5.5.5.ОТ.П.2 Контрола квалитета прехрамбених производа 5.семестар изборни
5.1.6.ОТ Механичке операције 5.семестар обавезни
5.2.5.ОТ Основи биопроцесног инжењерства 5.семестар обавезни
5.4.7.ОТ.П.3 Технологија ароматичних биљних уља 5.семестар изборни
5.4.7.ОТ.П.1 Технологија вина и алкохолних пића 5.семестар изборни
5.4.7.ОТ.П.2 Технологија производње воћа и поврћа 5.семестар изборни
5.4.7.ОТ.П.4 Технологија хлађења 5.семестар изборни
5.5.5.ОТ.П.1 Увод и принципи заштите на раду 5.семестар изборни
5.5.5.ОТ.П.3 Управљање опасним отпадом 5.семестар изборни
5.3.7.ОТ.П Хемија хране 5.семестар обавезни
6.5.6.ОТ.П.3 Аналитичке методе у контроли процеса 6.семестар изборни
6.5.6.ОТ.П.2 Виши курс аналитичке хемије 6.семестар изборни
6.5.6.ОТ.П.1 Индустријска микробиологија 6.семестар изборни
6.3.6.ОТ.П Одрживи развој 6.семестар обавезни
6.1.6.ОТ Операције преноса топлоте и масе 6.семестар обавезни
6.2.6.ОТ.П Основи аутоматског управљања 6.семестар обавезни
6.6.6.ОТ Основи пројектовања 6.семестар обавезни
6.5.6.ОТ.П.5 Прорачун уређаја и апарата у индустрији 6.семестар изборни
6.5.6.ОТ.П.4 Технологија млека и млечних производа 6.семестар изборни
7.5.6.ОТ.П.1 Биотехнолошки процеси 7.семестар изборни
7.6.5.ОТ.П.3 Загађујуће материје у намирницама 7.семестар изборни
7.5.6.ОТ.П.3 Органске загађујуће материје 7.семестар изборни
7.4.4.ОТ Основи управљања квалитетом 7.семестар обавезни
7.1.4.ОТ.П Системи аутоматског управљања 7.семестар обавезни
7.6.5.ОТ.П.4 Технологија биоетанола 7.семестар изборни
7.2.5.ОТ.П Технологија пекарског квасца 7.семестар обавезни
7.3.6.ОТ Технологија припреме воде 7.семестар обавезни
7.6.5.ОТ.П.1 Хемија природних органских једињења 7.семестар изборни
7.6.5.ОТ.П.2 Хемијска бииотехнологија 7.семестар изборни
7.5.6.ОТ.П.4 Хигијена рада 7.семестар изборни
7.5.6.ОТ.П.2 Хроматографија 7.семестар изборни
8.3.4.ОТ.П Економика предузећа 8.семестар обавезни
8.6.7.ОТ Завршни рад 8.семестар обавезни
8.5.5.ОТ.П.4 Заштита на раду у процесним постројењима 8.семестар изборни
8.5.5.ОТ.П.3 Индустријске и комуналне депоније 8.семестар изборни
8.5.5.ОТ.П.2 Поузданост и безбедност система 8.семестар изборни
8.4.5.ОТ.П Сировине у биотехнологији 8.семестар обавезни
8.5.5.ОТ.П.1 Технологија прераде воде 8.семестар изборни
8.2.5.ОТ.П Технологија скроба и шећера 8.семестар обавезни
8.1.4.ОТ.П Управљање квалитетом 8.семестар обавезни