Студије Заштита на раду 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.4.5.МЗ.Р.3 Безбедност и заштита на раду у електричним погонима и постројењима 1.семестар изборни
1.4.5.МЗ.Р.4 Безбедност и заштита на раду у рударским системима 1.семестар изборни
1.4.5.МЗ.Р.1 Безбедност и заштита на раду у технолошким системима 1.семестар изборни
1.5.5.МЗ.Р.3 Безбедност Стратешких енергетских објеката 1.семестар изборни
1.6.5.МЗ.Р Ванредне ситуације 1.семестар обавезни
1.5.5.МЗ.Р.4 Заштита на раду на машинама за обраду материјала 1.семестар изборни
1.4.5.МЗ.Р.2 Заштита на раду при употреби грађевинарских система 1.семестар изборни
1.4.5.МЗ.Р.5 Зелена хемија 1.семестар изборни
1.1.5.МЗ.Р Методе научно истраживачког рада 1.семестар обавезни
1.3.5.МЗ.Р Предузетништво 1.семестар обавезни
1.5.5.МЗ.Р.1 Примена информационих технологија у ЗЖС 1.семестар изборни
1.2.5.МЗ.Р.1 Процена безбедности радног места 1.семестар изборни
1.2.5.МЗ.Р.2 Системи управљања животном средином 1.семестар изборни
1.5.5.МЗ.Р.2 Системска регулатива у ЕУ 1.семестар изборни
2.3.15.МЗ.Р Дипломски рад 2.семестар обавезни
2.1.5.МЗ.Р Заштита од пожара и експлозија 2.семестар обавезни
2.2.10.МЗ.Р Студијски истраживачки рад 2.семестар обавезни