Студије Опште рударство 2004. Рударство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.2 Енглески језик 1.семестар обавезни
1.1.5 Математика 1 1.семестар обавезни
1.7.4 Механика 1 1.семестар обавезни
1.3.4 Општа хемија 1.семестар обавезни
1.5.4 Основи геологије 1.семестар обавезни
1.6.2 Руски језик 1.семестар обавезни
1.4.3 Техничко цртање 1.семестар обавезни
1.2.4 Физика 1.семестар обавезни
2.7.2 Енглески језик 2.семестар обавезни
2.2.5 Математика 2 2.семестар обавезни
2.6.4 Механика 2 2.семестар обавезни
2.4.4 Нацртна геометрија 2.семестар обавезни
2.1.3 Отпорност материјала 2.семестар обавезни
2.3.4 Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.7.2 Руски језик 2.семестар обавезни
2.5.4 Увод у заштиту животне средине 2.семестар обавезни
3.2.4 Електротехника са електроником 3.семестар обавезни
3.6.6 Истражни радови 3.семестар обавезни
3.1.5 Минералогија 3.семестар обавезни
3.5.5 Петрографија 3.семестар обавезни
3.3.4 Примена рачунара 2 3.семестар обавезни
3.4.2 Психологија рада 3.семестар изборни
3.4.2 Социологија рада 3.семестар изборни
4.2.4 Геодезија у рударству 4.семестар обавезни
4.3.5 Лежишта минералних сировина 4.семестар обавезни
4.6.5 Машине за транспорт и извоз 4.семестар обавезни
4.4.5 Основи машинства 4.семестар обавезни
4.1.3 Основи рударства 4.семестар обавезни
4.5.5 Технологија бушења и минирања 4.семестар обавезни
5.4.8 Израда јамских просторија 5.семестар обавезни
5.2.4 Механика тла 5.семестар обавезни
5.3.5 Одводњавање рудника 5.семестар обавезни
5.1.8 Технологија подземне експлоатације 1 5.семестар обавезни
6.4.5 Вентилација рудника 6.семестар обавезни
6.5.5 Завршни реферат 6.семестар обавезни
6.3.4 Механика стена 6.семестар обавезни
6.2.4 Техничка заштита у рударству 6.семестар обавезни
6.1.8 Технологија површинске експлоатације 6.семестар обавезни