Студије Грађевински менаџмент 2014. Грађевниско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
5.5.6.ОГМ Дрвене и зидане конструкције 5.семестар обавезни
5.3.2.ОГМ Завршни радови и инсталације 5.семестар обавезни
5.3.2.ОГМ Завршни радови и инсталације (водовод и канализација) 5.семестар обавезни
5.3.2.ОГМ Завршни радови и инсталације (електро инсталације) 5.семестар обавезни
5.3.2.ОГМ Завршни радови и инсталације (машинске инсталације) 5.семестар обавезни
5.4.5.ОГМ Металне конструкције 5.семестар обавезни
5.6.2ОГМ.1 Претраживање података и закључивање у грађевинарству 5.семестар изборни
5.1.8.ОГМ Статика конструкција 1 5.семестар обавезни
5.2.6.ОГМ Теорија бетонских конструкција 5.семестар обавезни
5.6.2.ОГМ.2 Технологија бетона 5.семестар изборни
5.6.2.ОГМ.1 Управљање људским ресурсима 5.семестар изборни
6.3.5.ОГМ Грађевинска механизација 6.семестар обавезни
6.4.5.ОГМ Мерење и вредновање радова у грађевинарству 6.семестар обавезни
6.2.4.ОГМ Основе фундирања 6.семестар обавезни
6.5.6.ОГМ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 6.семестар обавезни
6.1.6.ОГМ Статика конструкција 2 6.семестар обавезни
6.7.2.ОГМ Стручна пракса 6.семестар обавезни
6.6.3.ОГМ Уговарање у грађевинарству 6.семестар обавезни
7.3.4.ОГМ Базе података у грађевинарству 7.семестар обавезни
7.5.5.ОГМ.1 Геоинформациони системи 7.семестар изборни
7.5.5.ОГМ.2 Изградња објеката саобраћајне инфраструктуре 7.семестар изборни
7.1.5.ОГМ Методе планирања у грађевинарству 7.семестар обавезни
7.2.5.ОГМ Операциона истраживања 7.семестар обавезни
7.6.5.ОГМ.1 Основи урбанизма 7.семестар изборни
7.6.5.ОГМ.2 Планирање простора и саобраћаја 7.семестар изборни
7.4.6.ОГМ Технологија грађења 7.семестар обавезни
8.3.5.ОГМ Грађевинска економија 8.семестар обавезни
8.4.3.ОГМ.1 Енергетска ефикасност и сертификација зграда 8.семестар изборни
8.2.4.ОГМ Пројектовање организације грађења 8.семестар обавезни
8.5.12.ОГМ Синтезни пројекат 8.семестар обавезни
8.4.3.ОГМ.2 Технологија производње металних конструкција 8.семестар изборни
8.1.6.ОГМ Управљање инвестиционим пројектима 8.семестар обавезни