Студије Опште рударство 2004. Рударство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
7.2.4 Дубинско бушење 7.семестар обавезни
7.5.5 Економика и менаџмент 7.семестар обавезни
7.4.4 Математика 3 (Одабрана поглавља) 7.семестар обавезни
7.3.6 Нетрадиционалне технологије експлоатација лежишта минералних сировина 7.семестар изборни
7.3.6 Одводњавање јаловишта и заштита околине 7.семестар изборни
7.1.6 Технологија материјала у рударству 7.семестар обавезни
8.1.4 Грађевинарство у рударству 8.семестар обавезни
8.2.6 Машине и уређаји у експлоатацији лежишта минералних сировина 8.семестар изборни
8.3.6 Организација грађења у рударству 8.семестар обавезни
8.4.8 Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта 8.семестар обавезни
8.2.6 Хидротранспорт материјала у рударству 8.семестар изборни
9.8.4 Аутоматика технолошких процеса 9.семестар обавезни
9.7.4 Методологија научно-истраживачког рада 9.семестар обавезни
9.6.8 Припрема минералних сировина 9.семестар обавезни
9.5.8 Пројектовање рудника 9.семестар обавезни
10.9.25 Дипломски испит 10.семестар обавезни