Студије Технолошко инжењерство 2008. Технолошко инжењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
2.1.4.МТ.1 Енглески стручни 1.семестар изборни
1.5.5.МТ.2 Кристалографија са минерологијом 1.семестар изборни
1.1.6.МТ Математика 3 1.семестар обавезни
1.4.5.МТ.1 Неметални материјали 1.семестар изборни
1.6.5.МТ Операције преноса масе 1.семестар обавезни
1.5.5.МТ.1 Органске загађујуће материје 1.семестар изборни
1.4.5.МТ.2 Основи реакторског инжењерства 1.семестар изборни
1.3.5.МТ.2 Пречишћавање отпадних вода 1.семестар изборни
1.2.4.МТ Пројектовање процеса у хемијској индустрији 1.семестар обавезни
2.1.4.МТ.2 Руски стручни 1.семестар изборни
1.5.5.МТ.4 Управљање пројектима 1.семестар изборни
1.3.5.МТ.1 Фразне трансформације 1.семестар изборни
1.5.5.МТ.3 Хемијски параметри животне и радне средине 1.семестар изборни
2.5.5.МТ Карактеризација материјала 2.семестар обавезни
2.4.4.МТ Корозија и заштита 2.семестар обавезни
2.3.6.МТ Међупродукти 2.семестар обавезни
2.2.5.МТ Методе анализе загађујућих материја 2.семестар обавезни
2.6.5.МТ Стручна пракса 2.семестар обавезни
3.5.7.МТ Eлектрохемијски извори енергије 3.семестар обавезни
3.4.6.МТ.1 Масена спектрометрија 3.семестар изборни
3.3.6.МТ.2 Моделовање и симулација процеса 3.семестар изборни
3.1.7.МТ Рециклажа 3.семестар обавезни
3.4.6.МТ.2 Сигурност опреме у процесној индустрији 3.семестар изборни
3.2.5.МТ Управљање квалитетом 3.семестар обавезни
3.3.6.МТ.1 Физика чврстог стања 3.семестар изборни
4.2.20.МТ Дипломски рад 4.семестар обавезни
4.1.14.МТ Стручна пракса 4.семестар обавезни