Студије Прехрамбрена технологија 2014. Технолошко инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.2.6.МТ.П.1 Амбалажни материјал 1.семестар изборни
1.2.6.МТ.П.2 Антиоксиданти у прехрамбеној производњи 1.семестар изборни
1.2.6.МТ.П.3 Биообновљиви извори енергије 1.семестар изборни
1.4.6.МТ.П.4 Биотехнолошки практикум 1.семестар изборни
1.4.6.МТ.П.2 Електронска микроскопија 1.семестар изборни
1.4.6.МТ.П.3 Катастaр загађивача 1.семестар изборни
1.4.6.МТ.П.5 Контрола уређаја код апсорпционих и дестилационих система 1.семестар изборни
1.5.6.МТ.П.4 Менаџмент технолошког развоја 1.семестар изборни
1.3.5.МТ.П Предузетништво 1.семестар обавезни
1.4.6.МТ.П.1 Примена технолошких софтвера 1.семестар изборни
1.5.6.МТ.П.1 Теорија система ризика 1.семестар изборни
1.5.6.МТ.П.5 Технологија биоетанола 1.семестар изборни
1.5.6.МТ.П.3 Технологија меса и месних производа 1.семестар изборни
1.1.7.МТ.П Технологија уља и масти 1.семестар обавезни
1.5.6.МТ.П.2 Тржиште и маркетинг 1.семестар изборни
1.2.6.МТ.П.4 Узорковање и припрема узорака за анализу 1.семестар изборни
2.3.15.МТ.П Дипломски рад 2.семестар обавезни
2.1.5.МТ.П Израда технолошког пројекта 2.семестар обавезни
2.2.10.МТ.П Студијски истраживачки рад 2.семестар обавезни