Студије Архитектура 2014. Архитектура, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.2.МА.2 Архитектура храма 1.семестар изборни
1.8.2.МА.2 Будућност града 1.семестар изборни
1.5.2.МА.3 Историја и теорија архитектуре 1.семестар изборни
1.1.1.МА.1 Мастер студио - пројекат - тема 1 1.семестар изборни
1.1.1.МА.2 Мастер студио - пројекат - тема 2 1.семестар изборни
1.1.1.МА.3 Мастер студио - пројекат - тема 3 1.семестар изборни
1.1.1.МА.4 Мастер студио - пројекат - тема 4 1.семестар изборни
1.1.1.МА.5 Мастер студио - пројекат - тема 5 1.семестар изборни
1.3.2.МА.1 Мастер студио - радионица - тема 1 1.семестар изборни
1.3.2.МА.2 Мастер студио - радионица - тема 2 1.семестар изборни
1.3.2.МА.3 Мастер студио - радионица - тема 3 1.семестар изборни
1.3.2.МА.4 Мастер студио - радионица - тема 4 1.семестар изборни
1.3.2.МА.5 Мастер студио - радионица - тема 5 1.семестар изборни
1.2.2.МА.1 Мастер студио - семинар - тема 1 1.семестар изборни
1.2.2.МА.2 Мастер студио - семинар - тема 2 1.семестар изборни
1.2.2.МА.3 Мастер студио - семинар - тема 3 1.семестар изборни
1.4.2.МА Методе истраживања 1.семестар обавезни
1.5.2.МА.2 Пејзажни урбанизам 1.семестар изборни
1.5.2.МА.1 Теорија архитектонске форме 1.семестар изборни
1.7.2.МА.1 Теорија боја 1.семестар изборни
1.8.2.МА.1 Теорија простора 1.семестар изборни
1.6.2.МА.1 Теорија урбанистичког и просторног планирања 1.семестар изборни
1.7.2.МА.2 Теорија урбаног дизајна 1.семестар изборни
2.3.5.МА Мастер рад - пројекат 2.семестар обавезни
2.1.15.МА Мастер рад - теза 2.семестар обавезни
2.2.4.МА Стручна пракса: Биро 2.семестар обавезни