Студије Транспортно инжењерство, конструкције и логистика 2014. Машинско инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.1.4 ДМ.К2 Динамика возила - одабрана поглавља 1.семестар изборни
1.5.4.ДМ.К1 Конструисање машина 1.семестар изборни
1.5.4.ДМ.К2 Механички преносници 1.семестар изборни
1.2.4.ДМ.К2 Одабрана поглавља из моторних возила 1.семестар изборни
1.2.4.ДМ.К1 Опрема моторних возила 1.семестар изборни
1.1.4 ДМ.К1 Осцилације механичких система 1.семестар изборни
1.3.4.ДМ.К2 Рачунарски алати 1.семестар изборни
1.3.4.ДМ.К1 Симулација динамичких система 1.семестар изборни
1.4.4.ДМ.К1 Системи складиштења и дистрибуције 1.семестар изборни
1.6.0.ДМ Стручна пракса 1.семестар обавезни
1.4.4.ДМ.К2 Управљање одржавањем 1.семестар изборни
2.3.0.ДМ Израда и одбрана мастер рада 2.семестар обавезни
2.2.4.ДМ.К1 Механика лома и интегритет конструкција 2.семестар изборни
2.2.4.ДМ.К2 Пројектовање заварених конструкција 2.семестар изборни
2.1.4.ДМ.К1 Пројектовање транспортних и логистичких система 2.семестар изборни