Студије Рачунарство и информатика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.2 Енглески језик 1 1.семестар обавезни
1.1.5 Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.6 Основи електротехнике 1 1.семестар обавезни
1.4.4 Основи рачунарске технике 1 1.семестар обавезни
1.6.2 Практикум из коришћења рачунара 1.семестар изборни
1.7.2 Практикум из коришћења рачунара 1.семестар изборни
1.6.2 Практикум из Основа електротехнике 1 1.семестар изборни
1.7.2 Практикум из Основа електротехнике 1 1.семестар изборни
1.6.2 Практикум из Програмирања 1 1.семестар изборни
1.7.2 Практикум из Програмирања 1 1.семестар изборни
1.3.5 Програмирање 1 1.семестар обавезни
1.5.2 Руски језик 1 1.семестар обавезни
1.6.2 Социологија 1.семестар изборни
1.7.2 Социологија 1.семестар изборни
2.7.2 Енглески језик 2 2.семестар обавезни
2.4.2 Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 2.семестар обавезни
2.6.2 Лабораторијске вежбе из Физике 2.семестар обавезни
2.1.5 Математика 2 2.семестар обавезни
2.2.6 Основи електротехнике 2 2.семестар обавезни
2.8.2 Практикум из Основа електротехнике 2 2.семестар изборни
2.3.4 Програмирање 2 2.семестар обавезни
2.7.2 Руски језик 2 2.семестар обавезни
2.8.2 Увод у менаџмент 2.семестар изборни
2.5.4 Физика 2.семестар обавезни
2.8.2 Физичка електроника 2.семестар изборни
3.6.2 Архитектура и организација рачунара 1 3.семестар обавезни
3.3.4 Електрична мерења 3.семестар обавезни
3.4.4 Електромагнетика 3.семестар обавезни
3.1.5 Математика 3 3.семестар обавезни
3.5.4 Основи електронике 3.семестар обавезни
3.7.2 Практикум из Архитектуре и организације рачунара 1 3.семестар изборни
3.7.2 Практикум из рачунарске анализе електричних кола 3.семестар изборни
3.7.2 Практикум из рачунарских алата у Математици 3.семестар изборни
3.2.4 Теорија електричних кола 3.семестар обавезни
4.4.4 Алгоритми и структуре података 4.семестар обавезни
4.2.5 Архитектура и организација рачунара 2 4.семестар обавезни
4.1.5 Објектно и оријентисано програмирање 1 4.семестар обавезни
4.3.5 Оперативни системи 1 4.семестар обавезни
4.5.4 Основи рачунарске технике 2 4.семестар обавезни
4.6.2 Практикум из Архитектуре и организације рачунара 2 4.семестар изборни
4.6.2 Практикум из Основа рачунарске технике 4.семестар изборни
4.6.2 Сигнали и системи 4.семестар изборни
5.1.5 Објектно и оријентисано програмирање 2 5.семестар обавезни
5.3.5 Оперативни системи 2 5.семестар обавезни
5.2.4 Основи телекомуникација 5.семестар обавезни
5.6.2 Практикум из Објектно оријентисаног програмирања 5.семестар изборни
5.6.2 Практикум из Оперативних система 5.семестар изборни
5.6.2 Практикум из Рачунарских мрежа 5.семестар изборни
5.4.4 Рачунарске мреже 5.семестар обавезни
5.5.5 Стручна пракса 5.семестар обавезни
6.1.5 Базе података 1 6.семестар обавезни
6.6.5 Завршни рад 6.семестар обавезни
6.2.5 Информациони системи 1 6.семестар обавезни
6.4.3 Микропроцесорски системи 6.семестар обавезни
6.3.5 Мултимедијални системи 6.семестар обавезни
6.5.2 Пословне комуникације и презентације 6.семестар изборни
6.5.2 Практикум из База података 1 6.семестар изборни
6.5.2 Практикум из Мултимедијалних система 6.семестар изборни