Студије Општа технологија 2014. Технолошко инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.3.5.МТ.О Електрохемијски извори енергије 1.семестар обавезни
1.2.5.МТ.О.3 Менаџмент технолошког развоја 1.семестар изборни
1.6.5.МТ.О.1 Методе научно истраживачког рада 1.семестар изборни
1.2.5.МТ.О.2 Механизми неорганских реакција 1.семестар изборни
1.6.5.МТ.О.3 Моделовање и симулација процеса 1.семестар изборни
1.6.5.МТ.О.2 Мониторинг загађујућих материја 1.семестар изборни
1.5.5.МТ.О.1 Обновљиви извори енергије 1.семестар изборни
1.5.5.МТ.О.5 Поузданост и безбедност система 1.семестар изборни
1.4.5.МТ.О Предузетништво 1.семестар обавезни
1.5.5.МТ.О.2 Примена технолошких софтвера 1.семестар изборни
1.2.5.МТ.О.1 Пројектовање апсорпционих и дестилационих система 1.семестар изборни
1.5.5.МТ.О.3 Теорија процеса сагоревања 1.семестар изборни
1.2.5.МТ.О.4 Теорија система ризика 1.семестар изборни
1.5.5.МТ.О.4 Термодинамика материјала 1.семестар изборни
1.1.5.МТ.О Технологија прераде секундарних сировина 1.семестар обавезни
1.6.5.МТ.О.4 Увод у механику лома 1.семестар изборни
2.3.15.МТ.О Дипломски рад 2.семестар обавезни
2.1.5.МТ.О Израда технолошког пројекта 2.семестар обавезни
2.2.10.МТ.О Студијски истраживачки рад 2.семестар обавезни