Студије Производно машинство 2008. Машинско инжењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.2.OМ.Е Енглески језик 1 1.семестар обавезни
1.1.5.ОМ Математика 1 1.семестар обавезни
1.3.5.ОМ Машински материјали 1.семестар обавезни
1.2.5.ОМ Механика 1 1.семестар обавезни
1.5.2.OМ.Р Руски језик 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОМ Техничко цртање 1.семестар обавезни
1.4.5.ОМ Физика и мерења 1.семестар обавезни
2.6.2.ОМ.Е Енглески језик 2 2.семестар обавезни
2.1.5.ОМ Математика 2 2.семестар обавезни
2.4.4.ОМ Механика 2 2.семестар обавезни
2.3.4.ОМ Нацртна геометрија 2.семестар обавезни
2.2.4.ОМ Отпорност материјала 1 2.семестар обавезни
2.5.3.ОМ Погонски материјали 2.семестар обавезни
2.7.4.ОМ Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.6.2.ОМ.Р Руски језик 2 2.семестар обавезни
3.1.4.ОМ Математика 3 3.семестар обавезни
3.3.4.ОМ Машински елементи 1 3.семестар обавезни
3.2.6.ОМ Механика 3 3.семестар обавезни
3.4.5.ОМ Отпорност материјала 2 3.семестар обавезни
3.6.2.ОМ Пословне комуникације и презентације 3.семестар обавезни
3.5.4.ОМ Примена рачунара 2 3.семестар обавезни
4.4.4.ОМ Електротехника са електроником 4.семестар обавезни
4.6.2.ОМ.П2 Инжењерска економика 4.семестар обавезни
4.3.5.ОМ Машински елементи 2 4.семестар обавезни
4.5.4.ОМ.П2 Металне конструкције 4.семестар обавезни
4.2.5.ОМ Механика флуида 4.семестар обавезни
4.6.2.ОМ.П1 Организација производње 4.семестар изборни
4.5.4.ОМ.П1 Основи конструисања 4.семестар изборни
4.1.5.ОМ Термодинамика 4.семестар обавезни
5.6.3.ОМ.П1 Неконвенционални поступци обраде 5.семестар изборни
5.4.4.ОМ Основи транспортних уређаја 5.семестар обавезни
5.3.5.ОМ.П1 Производни системи 5.семестар изборни
5.5.4.ОМ.П1 Технологија заваривања 5.семестар изборни
5.1.5.ОМ Технологија обраде 1 5.семестар обавезни
5.2.4.ОМ Хидрауличне и пнеуматске машине 5.семестар обавезни
6.4.4.ОМ.П1 Алатне машине 6.семестар изборни
6.6.7.ОМ Завршни рад 6.семестар обавезни
6.3.4.ОМ.П1 Производне технологије 6.семестар изборни
6.5.0.ОМ Стручна пракса 6.семестар обавезни
6.1.5.ОМ Технологија обраде 2 6.семестар обавезни
6.2.4.ОМ.П1 Технолошки системи 1 6.семестар изборни