Студије Електроенергетика 2012. Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.7.2.ОЕ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.5.2.OE Лабораторијске вежбе из Физике 1.семестар обавезни
1.1.6.ОЕ Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.6.OE Основи електротехнике 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОЕ.2 Практикум из коришћења рачунара 1.семестар изборни
1.6.3.ОЕ.1 Практикум из Матлаб програмирања 1.семестар изборни
1.4.4.ОЕ Програмирање 1 1.семестар обавезни
1.7.2.ОЕ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.3.5.ОЕ Физика 1.семестар обавезни
2.7.2.ОЕ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.5.2.ОЕ Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 2.семестар обавезни
2.1.6.ОЕ Математика 2 2.семестар обавезни
2.2.6.ОЕ Основи електротехнике 2 2.семестар обавезни
2.4.5.ОЕ Основи рачунарске технике 1 2.семестар обавезни
2.6.3.OЕ.2 Практикум из Програмирања 2 2.семестар изборни
2.3.4.ОЕ Програмирање 2 2.семестар обавезни
2.7.2.ОЕ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
2.6.3.OЕ.1 Увод у електронику 2.семестар изборни
3.3.5.ОЕ.ЕН Електрична мерења 1 3.семестар обавезни
3.4.5.ОЕ.ЕН Елементи електронике 3.семестар обавезни
3.6.2.ОЕ.1 Енглески језик 3.семестар изборни
3.1.6.ОЕ.ЕН Математика 3 3.семестар обавезни
3.5.5.ОЕ.ЕН Материјали у електротехници 3.семестар обавезни
3.6.2.ОЕ.2 Руски језик 3.семестар изборни
3.2.5.ОЕ.ЕН Теорија електричних кола 3.семестар обавезни
4.4.4.ОЕ.ЕН Електрична мерења 2 4.семестар обавезни
4.5.4.ОЕ.ЕН Електричне машине 4.семестар обавезни
4.2.5.ОЕ.ЕН Електромагнетика 4.семестар обавезни
4.1.6.ОЕ.ЕН Математика 4 4.семестар обавезни
4.3.4.ОЕ.ЕН Механика 4.семестар обавезни
4.6.2.ОЕ.ЕН.2 Социологија 4.семестар изборни
4.6.2.ОЕ.ЕН.1 Увод у менаџмент 4.семестар изборни
5.2.4.ОЕ.ЕН Асинхроне машине 5.семестар обавезни
5.1.4.ОЕ.ЕН Електроенергетске инсталације ниског напона 5.семестар обавезни
5.6.4.ОЕ.ЕН Елементи електроенергетских система 5.семестар обавезни
5.3.4.ОЕ.ЕН Енергетски трансформатори 5.семестар обавезни
5.4.4.ОЕ.ЕН Системи аутоматског управљања 5.семестар обавезни
5.5.4.ОЕ.ЕН Телекомуникације у електроенергетици 5.семестар обавезни
6.4.4.ОЕ.ЕН Анализа електроенергетских система 1 6.семестар обавезни
6.3.4.ОЕ.ЕН Дистрибутивне и индустријске мреже 6.семестар обавезни
6.2.4.ОЕ.ЕН Енергетски претварачи 6.семестар обавезни
6.6.4.ОЕ.ЕН.2 Практикум из анализе ЕЕС са пројектом 6.семестар изборни
6.6.4.ОЕ.ЕН.1 Практикум из елемената ЕЕС са пројектом 6.семестар изборни
6.5.4.ОЕ.ЕН Синхроне машине 6.семестар обавезни
6.1.4.ОЕ.ЕН Техника високог напона 1 6.семестар обавезни
7.6.4.ОЕ.ЕН.1 Анализа електроенергетских система 2 7.семестар изборни
7.4.4.ОЕ.ЕН.2 Високонапонска опрема 7.семестар изборни
7.1.4.ОЕ.ЕН Електране 7.семестар обавезни
7.3.4.ОЕ.ЕН Електромоторни погони 7.семестар обавезни
7.5.4.ОЕ.ЕН.1 Кабловска техника 7.семестар изборни
7.5.4.ОЕ.ЕН.2 Обновљиви извори енергије 7.семестар изборни
7.6.4.ОЕ.ЕН.2 Практикум из софтверских алата у електроенергетици са пројектом 7.семестар изборни
7.2.4.ОЕ.ЕН Термички процеси у електроенергетици 7.семестар обавезни
7.4.4.ОЕ.ЕН.1 Технички системи управљања у електроенергетици 7.семестар изборни
8.6.ОЕ Дипломски рад 8.семестар обавезни
8.4.4.ОЕ.ЕН.2 Практикум за израду презентација из електроенергетских апликација и Пројекат из ЕМП 8.семестар изборни
8.1.4.ОЕ.ЕН Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици 8.семестар обавезни
8.3.4.ОЕ.ЕН Разводна постројења 8.семестар обавезни
8.4.4.ОЕ.ЕН.1 Регулација електромоторних погона 8.семестар изборни
8.2.4.ОЕ.ЕН Релејна заштита 8.семестар обавезни
8.5.ОЕ Стручна пракса 8.семестар обавезни