Студије Рачунарство и информатика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
3.1.5.ОЕ.РИ Алгоритми и структуре података 3.семестар обавезни
3.6.2.ОЕ.1 Енглески језик 3 3.семестар изборни
3.2.5.ОЕ.РИ Нумеричка анализа и дискретна математика 3.семестар обавезни
3.3.5.ОЕ.РИ Објектно орјентисано програмирање 1 3.семестар обавезни
3.4.5.ОЕ.РИ Основи рачунарске технике 2 3.семестар обавезни
3.6.2.ОЕ.2 Руски језик 3 3.семестар изборни
4.5.5.ОЕ.РИ.2 Вероватноћа и статистика 4.семестар изборни
4.2.5.ОЕ.РИ Објектно орјентисано програмирање 2 4.семестар обавезни
4.4.5.ОЕ.РИ Оперативни системи 1 4.семестар обавезни
4.5.5.ОЕ.РИ.1 Основи аналогне електронике 4.семестар изборни
4.5.5.ОЕ.РИ.3 Практикум из Оперативних система 4.семестар изборни
4.5.5.ОЕ.РИ.3 Практикум из Математике 4 4.семестар изборни
4.1.5.ОЕ.РИ Принципи софтверског инжењерства 4.семестар обавезни
4.3.5.ОЕ.РИ Сигнали и системи 4.семестар обавезни
5.1.5.ОЕ.РИ Архитектура рачунара 5.семестар обавезни
5.2.5.ОЕ.РИ Базе података 1 5.семестар обавезни
5.5.5.ОЕ.РИ.2 Електрична мерења 5.семестар изборни
5.3.5.ОЕ.РИ Оперативни системи 2 5.семестар обавезни
5.4.5.ОЕ.РИ Основи телекомуникација 5.семестар обавезни
5.5.5.ОЕ.РИ.1 Теорија електричних кола 5.семестар изборни
6.1.5.ОЕ.РИ Архитектура и организација рачунара 6.семестар обавезни
6.5.5.ОЕ.РИ.2 Електромагнетика 6.семестар изборни
6.2.5.ОЕ.РИ Конкурентно и дистрибуирано програмирање 6.семестар обавезни
6.5.5.ОЕ.РИ.1 Принципи модерних телекомуникација 6.семестар изборни
6.4.5.ОЕ.РИ Процесни рачунари 6.семестар обавезни
6.3.5.ОЕ.РИ Рачнарске мреже 1 6.семестар обавезни
8.1.5. ОЕ.РИ Информациони системи 7.семестар обавезни
7.1.5.ОЕ.РИ Микропроцесорски системи 7.семестар обавезни
7.2.5.ОЕ.РИ Програмски преводиоци 7.семестар обавезни
7.4.5.ОЕ.РИ Рачунарске основе интернета 7.семестар обавезни
7.5.5.ОЕ.РИ Рачунарски VLSI системи 7.семестар обавезни
8.4.5.ОЕ.РИ.1 Базе података 2 8.семестар изборни
8.3.3.ОЕ.РИ Безбедност рачунарских комуникација 8.семестар обавезни
8.6.ОЕ Дипломски рад 8.семестар обавезни
8.2.3.ОЕ.РИ Заштита података од грешака 8.семестар обавезни
8.4.5.ОЕ.РИ.2 Инфраструктура за електронско пословање 8.семестар изборни
8.4.5.ОЕ.РИ.5 Мултимедијални системи 8.семестар изборни
8.4.5.ОЕ.РИ.4 Паралелни рачунарски системи 8.семестар изборни
8.4.5.ОЕ.РИ.3 Програмирање интернет апликација 8.семестар изборни
7.3.5.ОЕ.РИ Пројектовање софтвера 8.семестар обавезни
8.5.ОЕ Стручна пракса 8.семестар обавезни