Студије Термотехника и Термоенергетика 2014. Машинско инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.2.4.ДМ.Т1 Енергетска ефикасност у зградарству 1.семестар изборни
1.5.4.ДМ.Т2 Ефективност термоенергетских система 1.семестар изборни
1.4.4.ДМ.Т2 Когенерација 1.семестар изборни
1.1.4 ДМ.Т1 Одабрана поглавља из термодинамике, термотехнике и термоенергетике 1.семестар изборни
1.3.4.ДМ.Т1 Пумпе, вентилатори и компресори 1.семестар изборни
1.5.4.ДМ.Т1 Савремени системи грејања и климатизације 1.семестар изборни
1.6.0.ДМ Стручна пракса 1.семестар обавезни
1.4.4.ДМ.Т1 Топлотне пумпе 1.семестар изборни
2.2.4.ДМ.Т2 Енергетска ефикасност у индустрији 2.семестар изборни
2.2.4.ДМ.Т1 Енергетска ефикасност у термотехничким и термоенергетским системима 2.семестар изборни
2.3.0.ДМ Израда и одбрана мастер рада 2.семестар обавезни
2.1.4.ДМ.Т2 Инжењеринг енергетских система 2.семестар изборни
2.1.4.ДМ.Т1 Инжењеринг савремених алтернативних енергетских система 2.семестар изборни