Студије Електроенергетика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
3.3.5.ОЕ.ЕН Електрична мерења 1 3.семестар обавезни
3.4.5.ОЕ.ЕН Елементи електронике 3.семестар обавезни
3.6.2.ОЕ.1 Енглески језик 3 3.семестар изборни
3.1.6.ОЕ.ЕН Математика 3 3.семестар обавезни
3.5.5.ОЕ.ЕН Материјали у електротехници 3.семестар обавезни
3.6.2.ОЕ.2 Руски језик 3 3.семестар изборни
3.2.5.ОЕ.ЕН Теорија електричних кола 3.семестар обавезни
4.4.4.ОЕ.ЕН Електрична мерења 2 4.семестар обавезни
4.5.4.ОЕ.ЕН Електричне машине 4.семестар обавезни
4.2.5.ОЕ.ЕН Електромагнетика 4.семестар обавезни
4.1.6.ОЕ.ЕН Математика 4 4.семестар обавезни
4.3.4.ОЕ.ЕН Механика 4.семестар обавезни
4.6.2.ОЕ.ЕН.2 Социологија 4.семестар изборни
4.6.2.ОЕ.ЕН.1 Увод у менаџмент 4.семестар изборни
5.1.4.ОЕ.ЕН Електроенергетске инсталације ниског напона 5.семестар обавезни
5.6.4.ОЕ.ЕН Елементи електроенергетских система 5.семестар обавезни
5.3.4.ОЕ.ЕН Енергетски трансформатори 5.семестар обавезни
5.2.4.ОЕ.ЕН Синхроне машине 5.семестар обавезни
5.4.4.ОЕ.ЕН Системи аутоматског управљања 5.семестар обавезни
5.5.4.ОЕ.ЕН Телекомуникације у електроенергетици 5.семестар обавезни
6.4.4.ОЕ.ЕН Анализа електроенергетских система 1 6.семестар обавезни
6.5.4.ОЕ.ЕН Асинхроне машине 6.семестар обавезни
6.3.4.ОЕ.ЕН Дистрибутивне и индустријске мреже 6.семестар обавезни
6.2.4.ОЕ.ЕН Енергетски претварачи 6.семестар обавезни
6.6.4.ОЕ.ЕН.2 Практикум из анализе ЕЕС са пројектом 6.семестар изборни
6.6.4.ОЕ.ЕН.1 Практикум из елемената ЕЕС са пројектом 6.семестар изборни
6.1.4.ОЕ.ЕН Техника високог напона 1 6.семестар обавезни
7.6.4.ОЕ.ЕН.1 Анализа електроенергетских система 2 7.семестар изборни
7.4.4.ОЕ.ЕН.2 Високонапонска опрема 7.семестар изборни
7.1.4.ОЕ.ЕН Електране 7.семестар обавезни
7.3.4.ОЕ.ЕН Електромоторни погони 7.семестар обавезни
7.5.4.ОЕ.ЕН.1 Кабловска техника 7.семестар изборни
7.5.4.ОЕ.ЕН.2 Обновљиви извори енергије 7.семестар изборни
7.6.4.ОЕ.ЕН.2 Практикум из софтверских алата у електроенергетици са пројектом 7.семестар изборни
7.2.4.ОЕ.ЕН Термички процеси у електроенергетици 7.семестар обавезни
7.4.4.ОЕ.ЕН.1 Технички системи управљања у електроенергетици 7.семестар изборни
8.6.ОЕ Дипломски рад 8.семестар обавезни
8.4.4.ОЕ.ЕН.2 Практикум за израду презентација из електроенергетских апликација и Пројекат из ЕМП 8.семестар изборни
8.1.4.ОЕ.ЕН Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици 8.семестар обавезни
8.3.4.ОЕ.ЕН Разводна постројења 8.семестар обавезни
8.4.4.ОЕ.ЕН.1 Регулација електромоторних погона 8.семестар изборни
8.2.4.ОЕ.ЕН Релејна заштита 8.семестар обавезни
8.5.ОЕ Стручна пракса 8.семестар обавезни