Студије Електроника и телекомуникације 2012. Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.7.2.ОЕ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.5.2.OE Лабораторијске вежбе из Физике 1.семестар обавезни
1.1.6.ОЕ Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.6.ОЕ Основи електротехнике 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОЕ.2 Практикум из коришћења рачунара 1.семестар изборни
1.6.3.ОЕ.1 Практикум из Матлаб програмирања 1.семестар изборни
1.4.4.ОЕ Програмирање 1 1.семестар обавезни
1.7.2.ОЕ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.3.5.ОЕ Физика 1.семестар обавезни
2.7.2.ОЕ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.5.2.ОЕ Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 2.семестар обавезни
2.1.6.ОЕ Математика 2 2.семестар обавезни
2.2.6.ОЕ Основи електротехнике 2 2.семестар обавезни
2.4.5.ОЕ Основи рачунарске технике 1 2.семестар обавезни
2.6.3.OЕ.2 Практикум из Програмирања 2 2.семестар изборни
2.3.4.ОЕ Програмирање 2 2.семестар обавезни
2.7.2.ОЕ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
2.6.3.OЕ.1 Увод у електронику 2.семестар изборни
3.3.5.ОЕ.ЕТ Електрична мерења 1 3.семестар обавезни
3.6.2.ОЕ.1 Енглески језик 3.семестар изборни
3.1.6.ОЕ.ЕТ Математика 3 3.семестар обавезни
3.5.5.ОЕ.ЕТ.1 Материјали у електротехници 3.семестар изборни
3.5.5.ОЕ.ЕТ.2 Објектно орјентисано програмирање 3.семестар изборни
3.4.5.ОЕ.ЕТ Основи електронике 3.семестар обавезни
3.6.2.ОЕ.2 Руски језик 3.семестар изборни
3.2.5.ОЕ.ЕТ Теорија електричних кола 3.семестар обавезни
4.2.5.ОЕ.ЕТ Електромагнетика 4.семестар обавезни
4.1.6.ОЕ.ЕТ Математика 4 4.семестар обавезни
4.4.5.ОЕ.ЕТ Основи аналогне електронике 4.семестар обавезни
4.6.2.ОЕ.ЕТ.3 Практикум из рачунарске анализе електронских кола 4.семестар изборни
4.3.5.ОЕ.ЕТ Сигнали и системи 4.семестар обавезни
4.6.2.ОЕ.ЕТ.2 Социологија 4.семестар изборни
4.5.5.ОЕ.ЕТ Телекомуникације 1 4.семестар обавезни
4.6.2.ОЕ.ЕТ.1 Увод у менаџмент 4.семестар изборни
5.6.4.ОЕ.ЕТ.2 Антене и простирање електромагнетских таласа 5.семестар изборни
5.1.5.ОЕ.ЕТ Архитектура рачунара 5.семестар обавезни
5.4.5.ОЕ.ЕТ Дигитална обрада сигнала 1 5.семестар обавезни
5.6.4.ОЕ.ЕТ.1 Моделовање и симулација електромагнетних поља 5.семестар изборни
5.5.4.ОЕ.ЕТ.2 Моделовање и симулација система 5.семестар изборни
5.2.5.ОЕ.ЕТ Основи дигиталне електронике 5.семестар обавезни
5.5.4.ОЕ.ЕТ.1 Системи аутоматског управљања 5.семестар изборни
5.3.5.ОЕ.ЕТ Телекомуникације 2 5.семестар обавезни
6.4.5.ОЕ.ЕТ Дигитална електроника 6.семестар обавезни
6.3.5.ОЕ.ЕТ Дигитална обрада сигнала 2 6.семестар обавезни
6.2.4.ОЕ.ЕТ Дигиталне телекомуникације 6.семестар обавезни
6.5.4.ОЕ.ЕТ.1 Електроакустика 6.семестар изборни
6.5.4.ОЕ.ЕТ.2 Оптичке телекомуникације 6.семестар изборни
6.6.4.ОЕ.ЕТ.2 Радио комуникације 6.семестар изборни
6.6.4.ОЕ.ЕТ.1 Сателитски системи 6.семестар изборни
6.1.5.ОЕ.ЕТ Телевизија 6.семестар обавезни
7.3.5.ОЕ.ЕТ.1 RF Електроника 7.семестар изборни
7.2.4.ОЕ.ЕТ.1 Аудио системи 7.семестар изборни
7.2.4.ОЕ.ЕТ.2 Видео системи 7.семестар изборни
7.5.5.ОЕ.ЕТ.2 Електронски мерни инструменти 7.семестар изборни
7.5.5.ОЕ.ЕТ.1 Енергетска електроника 7.семестар изборни
7.1.4.ОЕ.ЕТ Интегрисани рачунарски системи 7.семестар обавезни
7.3.5.ОЕ.ЕТ.2 Оптоелектроника 7.семестар изборни
7.6.4.ОЕ.ЕТ.2 Регулатива у телекомуникацијама 7.семестар изборни
7.4.5.ОЕ.ЕТ.1 Телекомуникационе мреже 7.семестар изборни
7.4.5.ОЕ.ЕТ.2 Телекомуникациони системи 7.семестар изборни
7.6.4.ОЕ.ЕТ.1 Широкопојасне телекомуникационе мреже 7.семестар изборни
8.6.ОЕ Дипломски рад 8.семестар обавезни
8.1.5.ОЕ.ЕТ Комутациони системи 8.семестар обавезни
8.3.5.ОЕ.ЕТ.1 Мултимедијални системи 8.семестар изборни
8.4.2.ОЕ.ЕТ.1 Практикум из моделовања и симулација у телекомуникационим системима 8.семестар изборни
8.4.2.ОЕ.ЕТ.2 Практикум из радиолокација и радарских система 8.семестар изборни
8.2.5.ОЕ.ЕТ.2 Пројектовање телекомуникационих мрежа 8.семестар изборни
8.2.5.ОЕ.ЕТ.1 Протоколи у телекомуникационим мрежама 8.семестар изборни
8.3.5.ОЕ.ЕТ.2 Системи за обраду слике 8.семестар изборни
8.5.ОЕ Стручна пракса 8.семестар обавезни