Студије Општи 2014. Грађевниско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.3.5.ОГЗ Геодезија 1.семестар обавезни
1.7.2.ОГЗ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.4.3.ОГЗ Инжењерска геологија 1.семестар обавезни
1.1.6.ОГЗ Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.5.ОГЗ Нацртна геометрија 1.семестар обавезни
1.6.4.ОГЗ.2 Рачунарско цртање у грађевинарству 1.семестар изборни
1.7.2.ОГЗ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.5.5.ОГЗ Техничка физика 1.семестар обавезни
1.6.4.ОГЗ.1 Увод у примену рачунара 1.семестар изборни
2.4.4.ОГЗ Грађевински материјали 1 2.семестар обавезни
2.7.2.ОГЗ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.6.2.ОГЗ.2 Интернет и електронско пословање 2.семестар изборни
2.1.6. ОГЗ Математика 2 2.семестар обавезни
2.3.4.ОГЗ Основе еколошког инжењерства 2.семестар обавезни
2.6.2.ОГЗ.3 Основе програмирања у Matlab-у 2.семестар изборни
2.6.2.ОГЗ.1 Пословне презентације и комуникације 2.семестар изборни
2.5.4.ОГЗ.1 Примена рачунара 2.семестар изборни
2.5.4.ОГЗ.2 Примена табеларних прорачуна 2.семестар изборни
2.7.2.ОГЗ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
2.2.8.ОГЗ Техничка механика 1 2.семестар обавезни
3.5.4.ОГЗ Грађевински материјали 2 3.семестар обавезни
3.7.2.ОГЗ Инжењерска економија у грађевинарству 3.семестар обавезни
3.1.5.ОГЗ Математика 3 3.семестар обавезни
3.4.5.ОГЗ Механика флуида 3.семестар обавезни
3.2.8.ОГЗ Отпорност материјала 1 3.семестар обавезни
3.6.2.ОГЗ Правна регулатива у грађевинарству 3.семестар обавезни
3.3.4.ОГЗ Техничка механика 2 3.семестар обавезни
4.4.4.ОГЗ Грађевинска физика 4.семестар обавезни
4.2.4.ОГЗ Зградарство 4.семестар обавезни
4.1.6.ОГЗ Механика тла 4.семестар обавезни
4.3.4.ОГЗ Отпорност материјала 2 4.семестар обавезни
4.5.6.ОГЗ Саобраћајни инфраструктурни системи 4.семестар обавезни
4.6.6.ОГЗ Хидротехника 4.семестар обавезни