Студије Производно машинство 2014. Машинско инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.2.4.ДМ.П1 Аутоматизација процеса пластичног деформисања 1.семестар изборни
1.5.4.ДМ.П1 Композитни материјали 1.семестар изборни
1.4.4.ДМ.П2 Одржавање средстава рада 1.семестар изборни
1.5.4.ДМ.П2 Примена пластичних материјала у машинству 1.семестар изборни
1.3.4.ДМ.П2 Пројектовање технолошких процеса 1.семестар изборни
1.3.4.ДМ.П1 Савремени обрадни системи 1.семестар изборни
1.4.4.ДМ.П1 Специјални поступци ПОД 1.семестар изборни
1.6.0.ДМ Стручна пракса 1.семестар обавезни
1.1.4 ДМ.П1 Увод у техноекономску оптимизацију 1.семестар изборни
2.3.0.ДМ Израда и одбрана мастер рада 2.семестар обавезни
2.2.4.ДМ.П2 Индустријско инжењерство у фабрикама 2.семестар изборни
2.1.4.ДМ.П1 Савремене методе у контроли квалитета 2.семестар изборни
2.2.4.ДМ.П1 Стратешко управљање новим технологијама 2.семестар изборни