Студије Електроенергетика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.2.ОЕ Енглески језик 1 1.семестар обавезни
1.4.2.ОЕ Лабораторијски практикум из електротехнике 1.семестар обавезни
1.1.6.ОЕ Математика 1 1.семестар обавезни
1.3.6.ОЕ Основи електротехнике 1 1.семестар обавезни
1.2.6.OE Основи рачунарске технике 1 1.семестар обавезни
1.5.4.ОЕ Програмирање 1 1.семестар обавезни
1.6.2.OE.Р Руски језик 1 1.семестар обавезни
2.7.2.ОЕ Енглески језик 2 2.семестар обавезни
2.6.2.ОЕ Лабораторијски практикум из физике 2.семестар обавезни
2.1.6.ОЕ Математика 2 2.семестар обавезни
2.3.6.ОЕ Основи електротехнике 2 2.семестар обавезни
2.5.2.ОЕ.ЕН Практикум из коришћења рачунара 2.семестар обавезни
2.4.4.ОЕ Програмирање 2 2.семестар обавезни
2.7.2.ОЕ.Р Руски језик 2 2.семестар обавезни
2.2.4.ОЕ Физика 2.семестар обавезни
3.6.3.ОЕ Архитектура и организација рачунара 1 3.семестар обавезни
3.2.3.ОЕ Електрична мерења 3.семестар обавезни
3.7.4.ОЕ.1 Електрични мерни инструменти 3.семестар изборни
3.3.3.ОЕ Електромагнетика 3.семестар обавезни
3.1.5.ОЕ Математика 3 3.семестар обавезни
3.7.4.ОЕ.2 Напредне теме из арх.и организац.рачунара 1 3.семестар изборни
3.5.4.ОЕ Основи електронике 3.семестар обавезни
3.4.3.ОЕ Теорија електричних кола 3.семестар обавезни
4.1.4.ОЕ.ЕН Електричне машине 1 4.семестар обавезни
4.2.4.ОЕ.ЕН Електроенергетске инсталације 4.семестар обавезни
4.3.4.ОЕ.ЕН Елементи електроенергетских система 4.семестар обавезни
4.7.3.ОЕ.ЕН.2 Мерни системи у електроенергетици 4.семестар изборни
4.7.3.ОЕ.ЕН.1 Механика 4.семестар изборни
4.6.3.ОЕ.ЕН.1 Пројектовање електричних инсталација помоћу рачунара 4.семестар изборни
4.4.4.ОЕ.ЕН Системи аутоматског управљања 4.семестар обавезни
4.6..3.ОЕ.ЕН.2 Софтверски пакети у електроенергетици 4.семестар изборни
4.5.4.ОЕ.ЕН Телекомуникације у енергетици 4.семестар обавезни
5.6.4.ОЕ.ЕН.2 Алтернативни извори електричне енергије 5.семестар изборни
5.3.4.ОЕ.ЕН Анализа електроенергетских система 1 5.семестар обавезни
5.1.4.ОЕ.ЕН Електране 5.семестар обавезни
5.2.4.ОЕ.ЕН Електричне машине 2 5.семестар обавезни
5.5.3.ОЕ.ЕН.2 Енергетски претварачи 5.семестар изборни
5.4.3.ОЕ.ЕН Материјали у електротехници 5.семестар обавезни
5.5.3.ОЕ.ЕН.1 Општа енергетика 5.семестар изборни
5.7.3.ОЕ.ЕН Термички процеси у електроенергетици 5.семестар обавезни
5.6.4.ОЕ.ЕН.1 Управљање енергетским претварачима 5.семестар изборни
6.4.4.ОЕ.ЕН.2 Дистрибутивне и индустријске мреже 6.семестар изборни
6.2.3.ОЕ.ЕН Електромоторни погони 6.семестар обавезни
6.7.10.ОЕ.2 Завршни рад - Израда и одбрана рада 6.семестар обавезни
6.7.10.ОЕ.1 Завршни рад - Теоријске основе 6.семестар обавезни
6.3.4.ОЕ.ЕН Разводна постројења 1 6.семестар обавезни
6.4.4.ОЕ.ЕН.1 Регулација електромоторних погона 6.семестар изборни
6.6.3.ОЕ Стручна пракса 6.семестар обавезни
6.1.4.ОЕ.ЕН Техника високог напона 6.семестар обавезни