Студије Инжењерство заштите животне средине 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.5.МЗ.И Анализа трагова загађујућих материја 1.семестар обавезни
1.4.5.МЗ.И.5 Ванредне ситуације 1.семестар изборни
1.5.5.МЗ.И.3 Законска регулатива у заштити животне средине 1.семестар изборни
1.3.5.МЗ.И.2 Извори загађења у хемијској индустрији 1.семестар изборни
1.4.5.МЗ.И.2 Карактеризација материјала 1.семестар изборни
1.5.5.МЗ.И.1 Контрола квалитета прехрамбених производа 1.семестар изборни
1.4.5.МЗ.И.6 Коришћење заштите и управљање подземним водама 1.семестар изборни
1.3.5.МЗ.И.1 Методе научно истраживачког рада 1.семестар изборни
1.5.5.МЗ.И.4 Моделовање атмосферске дисперзије 1.семестар изборни
1.4.5.МЗ.И.3 Обновљиви извори енергије 1.семестар изборни
1.2.5.МЗ.И Предузетништво 1.семестар обавезни
1.3.5.МЗ.И.4 Теорија система ризика 1.семестар изборни
1.3.5.МЗ.И.5 Технологија припреме воде у индустрији 1.семестар изборни
1.3.5.МЗ.И.3 Узорковање и припрема узорака за анализу 1.семестар изборни
1.5.5.МЗ.И.2 Управљање квалитетом 1.семестар изборни
1.4.5.МЗ.И.1 Управљање опасним отпадом 1.семестар изборни
1.4.5.МЗ.И.4 Управљање радиоактивним отпадом 1.семестар изборни
1.1.5.МЗ.И Чисте технологије 1.семестар обавезни
2.3.15.МЗ.И Дипломски рад 2.семестар обавезни
2.1.5.МЗ.И Методологија израде студије изводљивости 2.семестар обавезни
2.2.10.МЗ.И Студијски истраживачки рад 2.семестар обавезни