Студије Друмски и градски саобраћај 2008. Машинско инжењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.2.OМ.Е Енглески језик 1 1.семестар обавезни
1.1.5.ОМ Математика 1 1.семестар обавезни
1.3.5.ОМ Машински материјали 1.семестар обавезни
1.2.5.ОМ Механика1 1.семестар обавезни
1.5.2.OМ.Р Руски језик 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОМ Техничко цртање 1.семестар обавезни
1.4.5.ОМ Физика и мерење 1.семестар обавезни
2.6.2.ОМ.Е Енглески језик 2 2.семестар обавезни
2.1.5.ОМ Математика 2 2.семестар обавезни
2.4.4.ОМ Механика 2 2.семестар обавезни
2.3.4.ОМ Нацртна геометрија 2.семестар обавезни
2.2.4.ОМ Отпорност материјала 1 2.семестар обавезни
2.5.3.ОМ Погонски материјали 2.семестар обавезни
2.7.4.ОМ Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.6.2.ОМ.Р Рускиј језик 2 2.семестар обавезни
3.1.4.ОМ Математика 3 3.семестар обавезни
3.3.4.ОМ Машински елементи 1 3.семестар обавезни
3.2.6.ОМ Механика 3 3.семестар обавезни
3.4.5.ОМ Отпорност материјала 2 3.семестар обавезни
3.6.2.ОМ Пословне комуникације и презентације 3.семестар обавезни
3.5.4.ОМ Примена рачунара 2 3.семестар обавезни
4.4.4.ОМ Електротехника са електроником 4.семестар обавезни
4.3.5.ОМ Машински елементи 2 4.семестар обавезни
4.5.4.ОМ.С2 Металне конструкције 4.семестар изборни
4.2.5.ОМ Механика флуида 4.семестар обавезни
4.1.5.ОМ Термодинамика 4.семестар обавезни
4.5.4.ОМ.С1 Транспортне особине робе 4.семестар изборни
4.6.2.ОМ.С1 Увод у саобраћај и транспорт 4.семестар изборни
5.6.3.ОМ.С1 Безбедност саобраћаја 5.семестар изборни
5.3.5.ОМ.С1 Електричне машине и енергетска електроника 5.семестар изборни
5.3.5.ОМ.С2 Мотори СУС 5.семестар изборни
5.5.4.ОМ.С1 Моторна возила 5.семестар изборни
5.4.4.ОМ Основи транспортних уређаја 5.семестар обавезни
5.1.5.ОМ Технологија обраде 1 5.семестар обавезни
5.2.4.ОМ Хидрауличне и пнеуматске машине 5.семестар обавезни
6.2.4.ОМ.С1 Динамика возила 6.семестар изборни
6.6.7.ОМ Завршни рад 6.семестар обавезни
6.3.4.ОМ.С1 Одржавање возила 6.семестар изборни
6.5.0.ОМ Стручна пракса 6.семестар обавезни
6.4.4.ОМ.С1 Техничка експлоатација возила 6.семестар изборни
6.1.5.ОМ Технологија обраде 2 6.семестар обавезни