Студије Заштита животне средине 2004. Рударство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.2 Енглески језик 1.семестар обавезни
1.1.5 Математика 1 1.семестар обавезни
1.7.4 Механика 1 1.семестар обавезни
1.3.4 Општа хемија 1.семестар обавезни
1.5.4 Основи геологије 1.семестар обавезни
1.6.2 Руски језик 1.семестар обавезни
1.4.3 Техничко цртање 1.семестар обавезни
1.2.4 Физика 1.семестар обавезни
2.7.2 Енглески језик 2.семестар обавезни
2.2.5 Математика 2 2.семестар обавезни
2.6.4 Механика 2 2.семестар обавезни
2.4.4 Нацртна геометрија 2.семестар обавезни
2.1.3 Отпорност материјала 2.семестар обавезни
2.3.4 Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.5.4 Увод у заштиту животне средине 2.семестар обавезни
3.2.4 Електротехника са електроником 3.семестар обавезни
3.6.6 Истражни радови 3.семестар обавезни
3.1.5 Минералогија 3.семестар обавезни
3.5.5 Петрографија 3.семестар обавезни
3.3.4 Примена рачунара 2 3.семестар обавезни
3.4.2 Психологија рада 3.семестар обавезни
3.4.2 Социологија рада 3.семестар обавезни
4.2.4 Геодезија у рударству 4.семестар обавезни
4.3.5 Лежишта минералних сировина 4.семестар обавезни
4.4.5 Основи машинства 4.семестар обавезни
4.1.5 Основи рударства 4.семестар обавезни
4.5.6 Технологија бушења и минирања 4.семестар обавезни
5.1.4 Геомеханика и заштита 5.семестар обавезни
5.3.6 Заштита при изради рударских радова 5.семестар обавезни
5.4.4 Извори загађења 5.семестар обавезни
5.5.4 Индустријски објекти и урбанизам 5.семестар обавезни
5.2.6 Управљање експлозивом и запаљивим материјама 5.семестар обавезни
6.6.5 Завршни реферат 6.семестар обавезни
6.1.5 Заштита ваздуха и земљишта 6.семестар обавезни
6.4.5 Заштита вода 6.семестар обавезни
6.2.4 Прерада са високим степеном загађења 6.семестар обавезни
6.5.4 Системи и уређаји за прераду отпадног материјала 6.семестар обавезни
6.3.4 Транспорт отпадног материјала 6.семестар обавезни