Студије Производно машинство 2008. Машинско инжењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.2.5.ДМ Нови материјали 1.семестар обавезни
1.1.5.ДМ Нумеричка анализа и дискретна математика 1.семестар обавезни
1.3.5.ДМ Пумпе вентилатори и компресори 1.семестар обавезни
1.5.5.ДМ.П1 Резни алати и прибори 1.семестар изборни
1.5.5.ДМ.П2 Теорија еластичности 1.семестар изборни
1.4.5.ДМ Теорија обраде метала 1.семестар обавезни
2.4.5.ДМ.П1 Алати за обраду деформисањем 2.семестар изборни
2.3.5.ДМ.П1 Аутоматизација производње 2.семестар изборни
2.3.5.ДМ.П2 Високсопродуктивне обраде 2.семестар изборни
2.5.5.ДМ.П2 Мерење, контрола и квалитет 2.семестар изборни
2.5.5.ДМ.П1 Одржавање техничких система 2.семестар изборни
2.1.5.ДМ.П1 Производни системи 2 2.семестар обавезни
2.2.5.ДМ.П1 Пројектовање обрадних система 2.семестар обавезни
2.4.5.ДМ.П2 Технологија монтаже 2.семестар изборни
3.1.5.ДМ.П1 Алатне машине 2 3.семестар обавезни
3.2.5.ДМ.П1 Машине за обраду деформацијом 3.семестар изборни
3.4.5.ДМ.П1 Ојачавање металних површина 3.семестар обавезни
3.5.5.ДМ.П1 Пројектовање фабричких постројења 3.семестар изборни
3.2.5.ДМ.П2 Складишта и опрема 3.семестар изборни
3.5.5.ДМ.П2 Технологија обликовања пластичних маса 3.семестар изборни
3.3.5.ДМ.П1 Технолошки системи 2 3.семестар обавезни
4.3.0.ДМ Израда и одбрана дипломског-мастер рада 4.семестар обавезни
4.1.5.ДМ Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.2.20.ДМ Студијски истраживачки рад (везано са дипломским-мастер радом) 4.семестар обавезни