Студије Општи 2008. Архитектура, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.8.3.OA Архитектонске конструкције 1А 1.семестар обавезни
1.2.1.OA Архитектура данас 1.семестар обавезни
1.6.2.OA Визуелна истраживања 1.семестар обавезни
1.11.3.OA Геометрија облика1 1.семестар обавезни
1.7.3.OA Грађена средина 1.семестар обавезни
1.5.2.OA Ликовни елементи 1.семестар обавезни
1.12.1.OA Математика у архитектури 1 1.семестар обавезни
1.9.1.OA Материјали у архитектури 1.семестар обавезни
1.10.3.OA Механика 1.семестар обавезни
1.1.1.OA О архитектури 1.семестар обавезни
1.4.6.OA Простор и облик 1.семестар обавезни
1.3.1.OA Уметност данас 1.семестар обавезни
2.5.2.OA.1 3Д Визуелне комуникације 2.семестар изборни
2.4.2.OA.1 Архитектонска графика 2.семестар изборни
2.7.3.OA Архитектонске конструкције 1Б 2.семестар обавезни
2.9.2.OA Геометрија облика 2 2.семестар обавезни
2.3.6.OA Елементи пројектовања 2.семестар обавезни
2.1.2.OA Историја модерне архитектуре и урбанизма 2.семестар обавезни
2.2.1.OA Историја модерне уметности и дизајна 2.семестар обавезни
2.4.2.OA.2 Ликовне форме 2.семестар изборни
2.10.1.OA Математика у архитектури 2 2.семестар обавезни
2.5.2.OA.2 Мултидисциплинарност и ликовне форме 2.семестар изборни
2.6.3.OA Обликовање градских простора 2.семестар обавезни
2.8.3.OA.2 Отпорност материјала 2.семестар изборни
2.11.1.OA Принципи CAAD 2.семестар обавезни
2.8.3.OA.1 Принципи конструисања архитектонских објеката 2.семестар изборни
3.6.3.OA Архитектонске конструкције 2 3.семестар обавезни
3.1.2.OA Историја архитектуре и насељавања 3.семестар обавезни
3.2.1.OA Историја уметности 3.семестар обавезни
3.7.3.OA Конструктивни системи 3.семестар обавезни
3.8.4.OA Ликовно приказивање у архитектури 3.семестар обавезни
3.3.8.OA Студио пројекат 1-архитектура 3.семестар обавезни
3.4.2.OA Типологија објеката 1 3.семестар обавезни
3.5.3.OA Урбана структура 3.семестар обавезни
4.5.2.OA Архитектонска физика 4.семестар обавезни
4.8.4.OA Боја и ликовни концепт 4.семестар обавезни
4.6.3.ОА Инсталације 4.семестар обавезни
4.6.3.OA Инсталације (водовод и канализација) 4.семестар обавезни
4.6.3.OA Инсталације (електричне исталације) 4.семестар обавезни
4.6.3.OA Инсталације (машинске исталације) 4.семестар обавезни
4.7.3.OA Конструктивне карактеристике примењених материјала 4.семестар обавезни
4.1.3.OA.1 Садејство архитектуре и других уметности 4.семестар изборни
4.2.8.OA Студио пројекат 2-архитектонске конструкције 4.семестар обавезни
4.3.2.OA Типологија објеката 2 4.семестар обавезни
4.1.3.OA.2 Уметничка радионица 4.семестар изборни
4.4.3.OA Урбане функције 4.семестар обавезни
5.7.3.OA Архитектонске конструкције 3 5.семестар обавезни
5.2.1.OA Интегративна заштита градитељског наслеђа 5.семестар обавезни
5.1.2.OA Историја архитектуре и насељавања у Србији 5.семестар обавезни
5.5.2.OA Методологија пројекта 5.семестар обавезни
5.3.3.OA.2 Посебни проблеми пројектовања 5.семестар изборни
5.3.3.OA.1 Рачунарска графика 5.семестар изборни
5.8.1.OA Стручна пракса 5.семестар обавезни
5.4.8.OA Студио пројекат 3-урбанизам 5.семестар обавезни
5.6.3.OA.1 Увод у урбанистичко планирање 5.семестар изборни
5.6.3.OA.2 Урбанистичко и просторно планирање 5.семестар изборни
6.4.2.OA.2 Архитектура у контексту 6.семестар изборни
6.1.1.OA Економика пројектовања и грађења 6.семестар обавезни
6.3.2.OA.1 Енглески језик 1 6.семестар изборни
6.8.8.OA Завршни рад-Студио пројекат 4-синтеза 6.семестар обавезни
6.6.3.OA Организација грађења и основе менаџмента 6.семестар обавезни
6.4.2.OA.1 Процес пројектовања 6.семестар изборни
6.2.1.OA Регулатива 6.семестар обавезни
6.3.2.OA.2 Руски језик 1 6.семестар изборни
6.7.1.OA Стручна екскурзија или летња радионица 6.семестар обавезни
6.5.3.OA Урбана обнова и градови Србије 6.семестар обавезни