Студије Рударско инжењерство 2014. Рударско инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.4.6.МР.1 Ванредне ситуације 1.семестар изборни
1.5.6.МР.1 Евалуација пројеката у рударству 1.семестар изборни
1.1.6.МР Методе научно истраживачког рада 1.семестар обавезни
1.2.6.МР.1 Организација рударске производње 1.семестар изборни
1.3.6.МР.1 Рударска мерења 2 1.семестар изборни
1.4.6.МР.2 Системи одводњавања површинских копова 1.семестар изборни
1.5.6.МР.2 Системи управљања животном средином 1.семестар изборни
1.3.6.МР.2 Специјалне методе минирања и рушења 1.семестар изборни
1.2.6.МР.2 Стабилност подземних просторија и објеката 1.семестар изборни
2.2.20.МР Дипломски рад 2.семестар обавезни
2.1.10.МР Студијски истраживачки рад 2.семестар обавезни