Студије Енергетика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.2 Енглески језик 1 1.семестар обавезни
1.1.5 Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.6 Основи електротехнике 1 1.семестар обавезни
1.4.4 Основи рачунарске технике 1 1.семестар обавезни
1.6.2 Практикум из коришћења рачунара 1.семестар изборни
1.7.2 Практикум из коришћења рачунара 1.семестар изборни
1.6.2 Практикум из Основа електротехнике 1 1.семестар изборни
1.7.2 Практикум из Основа електротехнике 1 1.семестар изборни
1.6.2 Практикум из Програмирања 1 1.семестар изборни
1.7.2 Практикум из Програмирања 1 1.семестар изборни
1.3.5 Програмирање 1 1.семестар обавезни
1.5.2 Руски језик 1 1.семестар обавезни
1.6.2 Социологија 1.семестар изборни
1.7.2 Социологија 1.семестар изборни
2.7.2 Енглески језик 2 2.семестар обавезни
2.4.2 Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 2.семестар обавезни
2.6.2 Лабораторијске вежбе из Физике 2.семестар обавезни
2.1.5 Математика 2 2.семестар обавезни
2.2.6 Основи електротехнике 2 2.семестар обавезни
2.8.2 Практикум из Основа електротехнике 2 2.семестар изборни
2.3.4 Програмирање 2 2.семестар обавезни
2.7.2 Руски језик 2 2.семестар обавезни
2.8.2 Увод у менаџмент 2.семестар изборни
2.5.4 Физика 2.семестар обавезни
2.8.2 Физичка електроника 2.семестар изборни
3.6.2 Архитектура и организација рачунара 1 3.семестар обавезни
3.3.4 Електрична мерења 3.семестар обавезни
3.4.4 Електромагнетика 3.семестар обавезни
3.1.5 Математика 3 3.семестар обавезни
3.5.4 Основи електронике 3.семестар обавезни
3.7.2 Практикум из Архитектуре и организације рачунара 1 3.семестар изборни
3.7.2 Практикум из рачунарске анализе електричних кола 3.семестар изборни
3.7.2 Практикум из рачунарских алата у Математици 3.семестар изборни
3.2.4 Теорија електричних кола 3.семестар обавезни
4.3.4 Електрична мерења 2 4.семестар обавезни
4.1.3 Електричне машине 4.семестар обавезни
4.2.4 Електроенергетске инсталације ниског напона 4.семестар обавезни
4.6.3 Механика 4.семестар обавезни
4.7.3 Практикум из електроенергетских инсталација 4.семестар изборни
4.7.3 Практикум из софтверских алата у енергетици 4.семестар изборни
4.4.4 Системи аутоматског управљања 4.семестар обавезни
4.5.4 Телекомуникације у енергетици 4.семестар обавезни
5.8.2 Алтернативни извори електричне енергије 5.семестар изборни
5.3.3 Асинхроне машине 5.семестар обавезни
5.1.4 Електране 5.семестар обавезни
5.6.2 Елементи електроенергетских система 5.семестар обавезни
5.4.3 Енергетски трансформатори 5.семестар обавезни
5.5.3 Материјали у електротехници 5.семестар обавезни
5.8.2 Практикум из елемената ЕЕС 5.семестар изборни
5.2.3 Синхроне машине 5.семестар обавезни
5.7.5 Стручна пракса 5.семестар обавезни
6.7.2 Анализа електроенергетских система 6.семестар изборни
6.3.3 Дистрибутивне и индустријске мреже 6.семестар обавезни
6.5.3 Електромоторни погони 6.семестар обавезни
6.2.3 Енергетски претварачи 6.семестар обавезни
6.8.5 Завршни рад 6.семестар обавезни
6.4.3 Општа енергетика 6.семестар обавезни
6.6.3 Разводна постројења 1 6.семестар обавезни
6.1.3 Техника високог напона 6.семестар обавезни
6.7.2 Управљање енергетским претварачима 6.семестар изборни