Студије Друмски и градски саобраћај 2014. Машинско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.4.ОМ.1 Енглески језик 1.семестар изборни
1.3.5.ОМ Инжењерски материјали 1.семестар обавезни
1.4.6.ОМ Конструктивна геометрија 1.семестар обавезни
1.1.5.ОМ Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.5.ОМ Механика 1 1.семестар обавезни
1.5.4.ОМ.2 Руски језик 1.семестар изборни
2.4.5.ОМ Инжењерска графика 2.семестар обавезни
2.2.5.ОМ Математика 2 2.семестар обавезни
2.5.4.ОМ Механика 2 2.семестар обавезни
2.3.4.ОМ Отпорност материјала 1 2.семестар обавезни
2.1.5.ОМ Физика и мерење 2.семестар обавезни
3.2.8.ОМ Машински елементи 3.семестар обавезни
3.1.6.ОМ Механика 3 3.семестар обавезни
3.4.4.ОМ Отпорност материјала 2 3.семестар обавезни
3.3.5.ОМ Термодинамика 3.семестар обавезни
3.5.6.ОМ Технологије обраде 3.семестар обавезни
4.1.4.ОМ Апликативни софтвери у инжењерству 4.семестар обавезни
4.3.4.ОМ Електротехника са електроником 4.семестар обавезни
4.2.5.ОМ Механика флуида 4.семестар обавезни
4.4.4.ОМ.С1 Погонски материјали 4.семестар изборни
4.4.4.ОМ.С2 Прописи у области саобраћаја 4.семестар изборни
4.5.4.ОМ.С1 Увод у саобраћај и транспорт 4.семестар изборни
5.1.5.ОМ.С1 Безбедност саобраћаја 5.семестар изборни
5.4.4.ОМ.С1 Мотори СУС 5.семестар изборни
5.3.5.ОМ.С1 Моторна возила 5.семестар изборни
5.2.6.ОМ.С1 Одржавање возила 5.семестар изборни
5.5.4.ОМ.С1 Транспортне особине робе 5.семестар изборни
6.3.5.ОМ.С1 Динамика возила 6.семестар изборни
6.1.5.ОМ.С1 Друмски и градски јавни саобраћај 6.семестар изборни
6.4.5.ОМ.С1 Саобраћајни инфраструктурни системи 6.семестар изборни
6.5.0.ОМ Стручна пракса 6.семестар обавезни
6.2.5.ОМ.С1 Техничка експлоатација возила 6.семестар изборни
6.3.5.ОМ.С2 Технички прописи за возила и сертификација 6.семестар изборни
6.4.5.ОМ.С2 Транспортна средства у индустрији 6.семестар изборни
7.1.5.ОМ.С1 Вештачење у саобраћају 7.семестар изборни
7.4.4.ОМ.С1 Комфорност возила за јавни превоз путника 7.семестар изборни
7.2.5.ОМ.С1 Мерење и контрола 7.семестар изборни
7.5.4.ОМ.С1 Мехатроника 7.семестар изборни
7.3.5.ОМ.С2 Организација саобраћаја 7.семестар изборни
7.2.5.ОМ.С2 Саобраћај и окружење 7.семестар изборни
7.3.5.ОМ.С1 Теорија кретања возила 7.семестар изборни
8.5.0.ОМ Завршни рад 8.семестар изборни
8.3.5.ОМ.С1 Механизација претовара 8.семестар изборни
8.2.5.ОМ.С1 Превоз опасних материја 8.семестар изборни
8.1.4.ОМ.С2 Преносници снаге и кретања 8.семестар изборни
8.4.4.ОМ.С2 Системи ослањања и кочиони системи на возилима 8.семестар изборни
8.4.4.ОМ.С1 Техничка дијагностика и сервисирање возила 8.семестар изборни
8.1.4.ОМ.С1 Технологија транспорта 8.семестар изборни