Студије Заштита на раду 2008. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.3.МЗ.6.Р.1 Безбедност машина 1.семестар изборни
1.5.5.МЗ.5.Р Безбедност у рударским системима 1.семестар обавезни
1.4.5.МЗ.4.Р Безбедност у технолошким системима 1.семестар обавезни
1.2.4.МЗ.2.Р Геохемија и заштита 1.семестар обавезни
1.6.3.МЗ.6.Р.2 Поузданост и безбедност система 1.семестар изборни
1.3.4.МЗ.3.Р Ризик од механичких дејстава 1.семестар обавезни
1.1.4.МЗ.1.Р Системско инжењерство 1.семестар обавезни
2.3.5.МЗ.8.Р Бука и вибрација 2.семестар обавезни
2.7.3.МЗ.12.Р.1 Заштита од електромагнетног зрачења 2.семестар обавезни
2.5.5.МЗ.10.Р Заштита од опасног дејства електричне енергије 2.семестар обавезни
2.6.3.МЗ.11.Р Заштита при унутрашњем транспорту 2.семестар обавезни
2.4.5.МЗ.9.Р Методологија научно истраживачког рада 2.семестар обавезни
2.7.3.МЗ.12.Р.2 Моделирање и симулација ризика 2.семестар изборни
2.2.5.МЗ.7.Р.1 Постројења и инсталације под притиском 2.семестар изборни
2.2.5.МЗ.7.Р.2 Управљање пројектима 2.семестар изборни
3.6.3.МЗ.18.Р.1 Безбедност опреме и производа 3.семестар изборни
3.2.5.МЗ.14.Р Екотоксикологија 3.семестар обавезни
3.3.3.МЗ.15.Р Заштита здравља 3.семестар обавезни
3.1.5.МЗ.13.Р Заштита од пожара и експлозија 3.семестар обавезни
3.6.3.МЗ.18.Р.2 Заштита при минирању 3.семестар изборни
3.4.5.МЗ.16.Р Индустријска екологија 3.семестар обавезни
3.5.3.МЗ.17.Р.1 Комфор радне средине 3.семестар изборни
3.5.3.МЗ.17.Р.2 Управљање масивом 3.семестар изборни
4.5.4.МЗ.23.Р Дипломски рад 4.семестар обавезни
4.2.4.МЗ.20.Р.1 Економика и заштита на раду 4.семестар изборни
4.2.4.МЗ.20.Р.2 Заштита и осигурање 4.семестар изборни
4.1.4.МЗ.19.Р.1 Информационе технологије у заштити 4.семестар изборни
4.3.4.МЗ.21.Р.1 Образовање за безбедност и ванредне ситуације 4.семестар изборни
4.4.4.МЗ.22.Р Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.1.4.МЗ.19.Р.2 Управљање и развој људских ресурса 4.семестар изборни
4.3.4.МЗ.21.Р.2 Управљање професионалним ризиком 4.семестар изборни