Студије Инжењерство заштите животне средине 2008. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.4.МЗ.6.И.3 Биохемија 1.семестар изборни
1.2.4.МЗ.2.И Геохемија и заштита 1.семестар обавезни
1.5.4.МЗ.5.И.2 Зрачење и заштита животне средине 1.семестар изборни
1.6.4.МЗ.6.И.4 Избор начина транспорта по критеријумима З.Ж.С. 1.семестар изборни
1.6.4.МЗ.6.И.2 Извори загађења у металургији 1.семестар изборни
1.1.6.МЗ.1.И Операције преноса масе 1.семестар обавезни
1.3.4.МЗ.3.И Органске загађујуће материје 1.семестар обавезни
1.4.4.МЗ.4.И Пречишћавање отпадних вода 1.семестар обавезни
1.5.4.МЗ.5.И.1 Управљање радиоактивним отпадом 1.семестар изборни
1.6.4.МЗ.6.И.1 Хемијски параметри радне и животне средине 1.семестар изборни
2.5.4.МЗ.11.И Карактеризација материјала 2.семестар обавезни
2.4.4.МЗ.10.И Корозија и заштита 2.семестар обавезни
2.3.4.МЗ.9.И Међупродукти 2.семестар обавезни
2.1.4.МЗ.7.И Методологија научно истраживачког рада 2.семестар обавезни
2.6.4.МЗ.12.И Стручна пракса 2.семестар обавезни
2.2.4.МЗ.8.И Технолошки системи заштите 2.семестар обавезни
3.3.4.МЗ15.И Анализа трагова загађујућих материја 3.семестар обавезни
3.6.3.МЗ.18.И Екотоксикологија 3.семестар обавезни
3.5.4.МЗ.17.И.4 Информационе технологије у заштити 3.семестар изборни
3.4.4.МЗ.16.И.3 Катастaр загађивача 3.семестар изборни
3.4.4.МЗ.16.И.2 Менаџмент у заштити животне средине 3.семестар изборни
3.2.4.МЗ.14.И Методе анализе загађујућих материја 3.семестар обавезни
3.4.4.МЗ.16.И.4 Поступци за прераду шљаке 3.семестар изборни
3.5.4.МЗ.17.И.2 Процена утицаја технолошких постројења на животну сре 3.семестар изборни
3.1.4.МЗ.13.И Рециклажа 3.семестар обавезни
3.5.4.МЗ.17.И.3 Управљање квалитетом 3.семестар изборни
3.4.4.МЗ.16.И.1 Управљање пројектима 3.семестар изборни
3.5.4.МЗ.17.И.1 Чистије технологије 3.семестар изборни
4.1.0.МЗ.20.И Дипломски рад 4.семестар обавезни
4.1.0.МЗ.19.И Стручна пракса 4.семестар обавезни