Студије Конструкције 2008. Грађевинско инжењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.2.4.ДГ Грађевинска економија 1.семестар обавезни
1.6.4.ДГ.2К Информациони системи у грађевинарству 1.семестар изборни
1.4.4.ДГ.1К Металне конструкције 2 1.семестар обавезни
1.6.4.ДГ.1К Основи урбанизма 1.семестар изборни
1.1.4.ДГ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 1 1.семестар обавезни
1.5.4.ДГ.1К Теорија плоча и љуски 1.семестар обавезни
1.3.4.ДГ Технологија грађења 1.семестар обавезни
2.3.4.ДГ.1К Динамика конструкције и земљотресно инжењерство 2.семестар обавезни
2.5.4.ДГ.1К Лепљене и ламелиране дрвене конструкције 2.семестар изборни
2.4.4.ДГ.1К Металне конструкције у зградарству 2.семестар обавезни
2.6.4.ДГ.2К Операциона истраживања 2.семестар изборни
2.6.4.ДГ.1К Основе спрегнутих конструкција 2.семестар изборни
2.2.4.ДГ.1К Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2 2.семестар обавезни
2.5.4.ДГ.2К Технологија производње металних конструкција 2.семестар изборни
2.1.4.ДГ Управљање инвестиционим пројектима 2.семестар обавезни
3.1.4.ДГ.1К Бетонски мостови 3.семестар обавезни
3.5.4.ДГ.3К Геоинформациони системи 3.семестар изборни
3.2.4.ДГ.1К Метални мостови 3.семестар обавезни
3.4.4.ДГ.1К Механика стена и подземне конструкције 3.семестар обавезни
3.3.4.ДГ.1К Предходно напрегнут бетон 3.семестар обавезни
3.5.4.ДГ.1К Санација, реконструкција и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 3.семестар изборни
3.5.4.ДГ.2К Санација, реконструкција и одржавање зиданих и дрвених конструкција 3.семестар изборни
3.5.4.ДГ.4К Управљање квалитетом у грађевинарству 3.семестар изборни
4.3.15.ДГ Дипломски рад 4.семестар обавезни
4.1.5.ДГ Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.2.10.ДГ Студијски истраживачки рад на припреми дипломског рада 4.семестар обавезни