Студије Општи 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.7.2.ОЕ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.5.2.ОЕ Лабораторијске вежбе из Физике 1.семестар обавезни
1.1.6.ОЕ Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.6.ОЕ Основи електротехнике 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОЕ.2 Практикум из коришћења рачунара 1.семестар изборни
1.6.3.ОЕ.1 Практикум из Матлаб програмирања 1.семестар изборни
1.4.4.ОЕ Програмирање 1 1.семестар обавезни
1.7.2.ОЕ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.3.5.ОЕ Физика 1.семестар обавезни
2.7.2.ОЕ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.5.2.ОЕ Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 2.семестар обавезни
2.1.6.ОЕ Математика 2 2.семестар обавезни
2.2.6.ОЕ Основи електротехнике 2 2.семестар обавезни
2.4.5.ОЕ Основи рачунарске технике 1 2.семестар обавезни
2.6.3.ОЕ.2 Практикум из Програмирања 2 2.семестар изборни
2.3.4.ОЕ Програмирање 2 2.семестар обавезни
2.7.2.ОЕ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
2.6.3.ОЕ.1 Увод у електронику 2.семестар изборни