Студије Aрхитектура 2008. Архитектура, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.7.2.ДА.1 Енглески језик 2 1.семестар изборни
1.1.2.ДА Историја и теорија урбанизма 1.семестар обавезни
1.3.2.ДА Пројекат 1 - Семинар 1 1.семестар обавезни
1.4.2.ДА Пројекат 1 - Семинар 2 1.семестар обавезни
1.5.2.ДА Пројекат 1 - Семинар 3 1.семестар обавезни
1.2.10.ДА Пројекат 1 - Студио 1.семестар обавезни
1.6.2.ДА Пројектантска радионица 1 1.семестар обавезни
1.7.2.ДА.2 Руски језик 2 1.семестар изборни
2.6.2.ДА.1 Архитектура храма 2.семестар изборни
2.1.2.ДА Историја и теорија архитектуре 2.семестар обавезни
2.6.2.ДА.2 Осветљење у архитектури 2.семестар изборни
2.3.2.ДА Пројекат 1 - Усмерење 1А семинар 1 2.семестар обавезни
2.4.2.ДА Пројекат 1 - Усмерење 1А семинар 2 2.семестар обавезни
2.2.12.ДА Пројекат 1 - Усмерење 1А студио 2.семестар обавезни
2.5.2.ДА Пројектантска радионица 2 2.семестар обавезни
3.3.2.ДА Пројекат 2 - Усмерење 2А семинар 1 3.семестар обавезни
3.4.2.ДА Пројекат 2 - Усмерење 2А семинар 2 3.семестар обавезни
3.2.12.ДА Пројекат 2 - Усмерење 2А студио 3.семестар обавезни
3.5.2.ДА Пројектантска радионица 3 3.семестар обавезни
3.6.2.ДА.1 Пројектовање ентерјера 3.семестар изборни
3.1.2.ДА Савремене технологије у пројектовању и грађењу 3.семестар обавезни
3.6.2.ДА.2 Урбана истраживања 3.семестар изборни
4.2.15.ДА Мастер пројекат-пројекат 4.семестар изборни
4.1.5.ДА Мастер пројекат-теза 4.семестар изборни