Студије Електроенергетика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.1.5.МЕ.ЕН.2 Дистрибуирана производња електричне енергије 1.семестар изборни
1.3.5.МЕ.ЕН.1 Експлоатација електроенергетских система 1.семестар изборни
1.2.5.МЕ.ЕН.2 Електромагнетска компатибилност 1.семестар изборни
1.6.5.МЕ.ЕН.1 Енергетска ефикасност у електромоторним погонима 1.семестар изборни
1.4.5.МЕ.ЕН.2 Интеграција обновљивих извора у дистрибутивни систем 1.семестар изборни
1.1.5.МЕ.ЕН.1 Квалитет електричне енергије 1.семестар изборни
1.5.5.МЕ.ЕН.1 Општа енергетика 1.семестар изборни
1.3.5.МЕ.ЕН.2 Планирање електроенергетских система 1.семестар изборни
1.6.5.МЕ.ЕН.2 Примена савремених електромоторних погона 1.семестар изборни
1.4.5.МЕ.ЕН.1 Регулација електроенергетских система 1.семестар изборни
1.2.5.МЕ.ЕН.1 Техника високог напона 2 1.семестар изборни
1.5.5.МЕ.ЕН.2 Тржиште електричне енергије и дерегулација 1.семестар изборни
2.МЕ.МР Мастер рад 2.семестар обавезни
2.МЕ.МН Стручна пракса 2.семестар обавезни