Студије Конструкције 2014. Грађевниско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
5.4.6.ОГК Дрвене и зидане конструкције 5.семестар обавезни
5.6.2.ОГК.1 Завршни радови и инсталације 5.семестар изборни
5.6.2.ОГК.1 Завршни радови и инсталације (водовод и канализација) 5.семестар изборни
5.6.2.ОГК.1 Завршни радови и инсталације (електро инсталације) 5.семестар изборни
5.6.2.ОГК.1 Завршни радови и инсталације (машинске инсталације) 5.семестар изборни
5.3.5.ОГК Металне конструкције 5.семестар обавезни
5.5.2.ОГК.2 Савремени материјали у грађевинарству 5.семестар изборни
5.1.8.ОГК Статика конструкциjа 1 5.семестар обавезни
5.2.6.ОГК Теорија бетонских конструкција 5.семестар обавезни
5.5.2.ОГК.1 Технологија бетона 5.семестар изборни
5.6.2.ОГК.2 Хидротехнички инфраструктурни системи 5.семестар изборни
6.4.5.ОГК Мерење и вредновање радова у грађевинарству 6.семестар обавезни
6.3.5.ОГК Металне конструкције 2 6.семестар обавезни
6.2.6.ОГК Пројектовање и грађење бетонских конструкција 6.семестар обавезни
6.1.6.ОГК Статика конструкција 2 6.семестар обавезни
6.6.2.ОГК Стручна пракса 6.семестар обавезни
6.5.7.ОГК Фундирање 6.семестар обавезни
7.1.6.ОГК Динамика конструкција и земљотресно инжењерство 7.семестар обавезни
7.6.2.ОГК.2 Еластопластична анализа линијских система 7.семестар изборни
7.2.5.ОГК Методе планирања у грађевинарству 7.семестар обавезни
7.7.5.ОГК.2 Основе спрегнутих конструкција 7.семестар изборни
7.5.4.ОГК Претходно напрегнут бетон 7.семестар обавезни
7.6.2.ОГК.1 Примена рачунара у пројектовању конструкција 7.семестар изборни
7.4.4.ОГК Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2 7.семестар обавезни
7.7.5.ОГК.1 Стабилност конструкција 7.семестар изборни
7.3.4.ОГК Теорија плоча и љуски 7.семестар обавезни
8.2.4.ОГК.1 Испитивање конструкција и основе експерименталних метода 8.семестар изборни
8.4.3.ОГК.1 Лепљене ламелиране дрвене конструкције 8.семестар изборни
8.1.5.ОГК Металне конструкције у зградарству 8.семестар обавезни
8.2.4.ОГК.3 Метод коначних елемената 8.семестар изборни
8.6.12.ОГК Синтезни пројекат 8.семестар обавезни
8.3.3.ОГК.2 Специјалне металне конструкције 8.семестар изборни
8.2.4.ОГК.2 Специјални проблеми фундирања 8.семестар изборни
8.5.3.ОГК.2 Спрегнуте конструкције од бетона и челика 8.семестар изборни
8.3.3.ОГК.1 Технологија грађења бетонских конструкција 8.семестар изборни
8.4.3.ОГК.2 Технологија производње металних конструкција 8.семестар изборни
8.5.3.ОГК.1 Управљање пројектима у грађевинарству 8.семестар изборни