Студије Рачунарство и информатика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
7.5.5 Базе података 2 7.семестар обавезни
7.3.4 Информациони системи 2 7.семестар обавезни
7.2.4 Нумеричка анализа и дискретна математика 7.семестар обавезни
7.6.2 Практикум из Информационих система 7.семестар изборни
7.7.2 Практикум из Информационих система 7.семестар изборни
7.6.2 Практикум из Нумеричке анализе и дискретне математике 7.семестар изборни
7.7.2 Практикум из Нумеричке анализе и дискретне математике 7.семестар изборни
7.6.2 Практикум из Рачунарске графике 7.семестар изборни
7.7.2 Практикум из Рачунарске графике 7.семестар изборни
7.1.4 Програмски преводиоци 1 7.семестар обавезни
7.4.4 Рачунарска графика 7.семестар обавезни
8.3.5 Комутациони системи 8.семестар обавезни
8.5.3 Практикум из Програмирања Интернет апликација 8.семестар изборни
8.6.3 Практикум из Програмирања Интернет апликација 8.семестар изборни
8.5.3 Практикум из Програмских преводиоца 8.семестар изборни
8.6.3 Практикум из Програмских преводиоца 8.семестар изборни
8.5.3 Практикум из Сензора и претварача 8.семестар изборни
8.6.3 Практикум из Сензора и претварача 8.семестар изборни
8.4.5 Програмирање Интернет апликација 8.семестар обавезни
8.1.5 Програмски преводиоци 2 8.семестар обавезни
8.2.4 Сензори и претварачи 8.семестар обавезни
9.1.4 Заштита података 9.семестар обавезни
9.6.3 Интеракција човек-рачунар 9.семестар изборни
9.2.5 Инфраструктура за електронско пословање 9.семестар обавезни
9.6.3 Практикум из Заштите података 9.семестар изборни
9.6.3 Практикум из Инфраструктуре за електронско пословање 9.семестар изборни
9.3.4 Протоколи у телекомуникацијама 9.семестар обавезни
9.4.4 Савремени менаџмент 9.семестар обавезни
9.5.5 Стручна пракса 9.семестар обавезни
10.1.25 Дипломски рад 10.семестар обавезни