Студије Друмски и градски саобраћај 2008. Машинско инжењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.2.5.ДМ Нови материјали 1.семестар обавезни
1.1.5.ДМ Нумеричка анализа и дискретна математика 1.семестар обавезни
1.5.5.ДМ.С1 Прописи у области саобраћаја 1.семестар изборни
1.3.5.ДМ Пумпе вентилатори и компресори 1.семестар обавезни
1.4.5.ДМ Теорија обраде метала 1.семестар обавезни
1.5.5.ДМ.С2 Теорија осцилација 1.семестар изборни
2.3.5.ДМ.С1 Вештачење у саобраћају 2.семестар изборни
2.4.5.ДМ.С1 Друмска возила 2.семестар изборни
2.1.5.ДМ.С1 Друмски и градски јавни саобраћај 2.семестар обавезни
2.4.5.ДМ.С2 Екологија друмских возила 2.семестар изборни
2.5.5.ДМ.С1 Електричне машине и инсталације 2.семестар изборни
2.3.5.ДМ.С2 Објекти и опрема за одржавање возила 2.семестар изборни
2.5.5.ДМ.С2 Саобраћај и окружење 2.семестар изборни
2.2.5.ДМ.С1 Саобраћајни инфраструктурни системи 2.семестар обавезни
3.5.5.ДМ.С1 Грејање и климатизација возила 3.семестар изборни
3.5.5.ДМ.С2 Комфорност возила за јавни превоз путника 3.семестар изборни
3.2.5.ДМ.С1 Механизација претовара 3.семестар изборни
3.1.5.ДМ.С1 Организација саобраћаја 3.семестар обавезни
3.4.5.ДМ.С1 Превоз опасних материја 3.семестар обавезни
3.2.5.ДМ.С2 Репарација делова 3.семестар изборни
3.3.5.ДМ.С1 Технологија транспорта 3.семестар обавезни
4.3.0.ДМ Израда и одбрана дипломског-мастер рада 4.семестар обавезни
4.1.5.ДМ Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.2.20.ДМ Студијски истраживачки рад (везано са дипломским-мастер радом) 4.семестар обавезни