Студије Електроника и телекомуникације 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
7.3.4 Антене и простирање 7.семестар обавезни
7.4.5 Видео системи 7.семестар обавезни
7.5.5 Електроакустика 7.семестар обавезни
7.2.4 Обрада сигнала 1 7.семестар обавезни
7.6.2 Практикум из Видео система 7.семестар изборни
7.6.2 Практикум из Електроакустике 7.семестар изборни
7.1.5 Телекомуникације 3 7.семестар обавезни
8.5.4 Јавни мобилни системи 8.семестар обавезни
8.2.5 Обрада сигнала 2 8.семестар обавезни
8.6.2 Практикум из Сензора и претварача 8.семестар изборни
8.6.2 Практикум из Система аутоматског управљања 8.семестар изборни
8.4.4 Сензори и претварачи 8.семестар обавезни
8.3.5 Системи аутоматског управљања 8.семестар обавезни
8.1.5 Теорија информација и кодовање у телекомуникацијама 8.семестар обавезни
9.2.4 Микроталасна техника 9.семестар обавезни
9.3.4 Моделовање и симулације у телекомуникацијама 9.семестар обавезни
9.6.2 Практикум из Микроталасне технике 9.семестар изборни
9.6.2 Практикум из Моделовања и симулације у телекомуникацијама 9.семестар изборни
9.1.5 Протоколи у телекомуникационим мрежама 9.семестар обавезни
9.4.5 Савремени менаџмент 9.семестар обавезни
9.5.5 Стручна пракса 9.семестар обавезни
10.1.25 Дипломски рад 10.семестар обавезни