Студије Заштита животне средине 2004. Рударство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
7.1.6 Бука и вибрације 7.семестар обавезни
7.3.6 Вентилација и климатизација 7.семестар обавезни
7.5.5 Мерење и контрола загађења 7.семестар обавезни
7.2.4 Пожари и експлозије 7.семестар обавезни
7.4.4 Припрема минералних сировина 7.семестар обавезни
7.3.6 Увод у методологију научно-истраживачког рада 7.семестар обавезни
8.2.4 Екотоксикологија 8.семестар обавезни
8.1.6 Заштита при експлоатацији минералних сировина 8.семестар обавезни
8.4.5 Процесни апарати за заштиту животне средине 8.семестар обавезни
8.5.6 Ревитализација и регенерација околине 8.семестар изборни
8.3.4 Рекултивација деградираног земљишта 8.семестар обавезни
8.5.6 Трусна подручја и заштита 8.семестар изборни
9.5.4 Аутоматизација технолошких процеса 9.семестар обавезни
9.3.6 Економика и менаџмент 9.семестар обавезни
9.1.6 Одводњавање јаловишта и заштита животне средине 9.семестар обавезни
9.4.2 Правни аспекти животне средине 9.семестар обавезни
9.2.6 Пројектовање система животне средине 9.семестар обавезни
10.6.25 Дипломски испит 10.семестар обавезни