Студије Рударско инжењерство 2014. Рударско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.3.ОР.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.4.3.ОР.2 Информатика 1 1.семестар изборни
1.1.7.ОР Математика 1 1.семестар обавезни
1.5.5.ОР Механика 1 1.семестар обавезни
1.3.7.ОР Општа хемија 1.семестар обавезни
1.4.3.ОР.1 Основи примене рачунара 1 1.семестар изборни
1.6.3.ОР.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.2.5.ОР Физика 1.семестар обавезни
2.7.3.ОР.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.5.3.ОР Инжењерска геологија 2.семестар обавезни
2.1.4.ОР.2 Информатика 2 2.семестар изборни
2.2.7.ОР Математика 2 2.семестар обавезни
2.3.5.ОР Основи машинства 2.семестар обавезни
2.1.4.ОР.1 Основи примене рачунара 2 2.семестар изборни
2.4.5.ОР Основи рударства 2.семестар обавезни
2.6.3.ОР Отпорност материјала 2.семестар обавезни
2.7.3.ОР.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
3.2.5.ОР.1 Електротехника 3.семестар изборни
3.2.5.ОР.2 Електротехника, машине и уређаји 3.семестар изборни
3.3.5.ОР Механика 2 3.семестар обавезни
3.6.5.ОР Минерaлогија 3.семестар обавезни
3.4.5.ОР Нацртна геометрија 3.семестар обавезни
3.1.4.ОР.1 Основи еколошког инжењерства 3.семестар изборни
3.1.4.ОР.2 Основи хидрогеологије 3.семестар изборни
3.5.6.ОР Технологија рударског материјала 3.семестар обавезни
4.3.7.ОР Геодезија са рударским мерењима 4.семестар обавезни
4.1.5.ОР Истражни радови 4.семестар обавезни
4.2.6.ОР Лежишта минералних сировина са основама петрографије 4.семестар обавезни
4.5.6.ОР Механика тла 4.семестар обавезни
4.4.6.ОР.1 Термодинамика 4.семестар изборни
4.4.6.ОР.2 Термоенергетски процеси 4.семестар изборни
5.4.7.ОР Израда јамских просторија 5.семестар обавезни
5.3.5.ОР Истражно бушење 5.семестар обавезни
5.2.6.ОР.2 Механика флуида 5.семестар изборни
5.5.6.ОР Технологија бушења и минирања 5.семестар обавезни
5.1.6.ОР Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта 5.семестар обавезни
5.2.6.ОР.1 Транспорт и извоз 5.семестар изборни
6.2.4.ОР Грађевинарство у рударству 6.семестар обавезни
6.3.4.ОР Инжењерска економика 6.семестар обавезни
6.5.5.ОР Механика стена 6.семестар обавезни
6.4.5.ОР Одводњавање рудника 6.семестар обавезни
6.6.6.ОР Припрема минералних сировина 6.семестар обавезни
6.1.6.ОР Технологија површинске експлоатације 6.семестар обавезни
7.5.5.ОР.2 Законска регулатива у рударству 7.семестар изборни
7.4.6.ОР Менаџмент у техници 7.семестар обавезни
7.3.7.ОР Пројектовање површинских копова 7.семестар обавезни
7.5.5.ОР.1 Стабилност и санација косина 7.семестар изборни
7.2.5.ОР Техничка заштита 7.семестар обавезни
7.1.7.ОР Технологија подземне експлоатације слојевитих лежишта 7.семестар обавезни
8.2.5.ОР Вентилација рудника 8.семестар обавезни
8.6.5.ОР Завршни рад 8.семестар обавезни
8.1.5.ОР.1 Затварање рудника 8.семестар изборни
8.3.5.ОР Машине и уређаји у експлоатацији лежишта минералних сировина 8.семестар обавезни
8.1.5.ОР.2 Методе експлоатације украсног камена 8.семестар изборни
8.4.6.ОР Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 8.семестар обавезни
8.5.4.ОР Стручна пракса 8.семестар обавезни