Студије Рачунарство и информатика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.3.5.МЕ.РИ.3 Информациона писменост 1.семестар изборни
1.3.5.МЕ.РИ.2 Инфраструктура за електронско пословање 1.семестар изборни
1.2.5.МЕ.РИ Истраживање података 1.семестар обавезни
1.4.5.МЕ.РИ.1 Паралелни рачунарски системи 1.семестар изборни
1.4.5.МЕ.РИ.2 Програмирање интернет апликација 1.семестар изборни
1.5.5.МЕ.РИ.2 Рачунарска графика 1.семестар изборни
1.5.5.МЕ.РИ.1 Рачунарске мреже 2 1.семестар изборни
1.1.5.МЕ.РИ Рачунарство у биомедицини 1.семестар обавезни
1.3.5.МЕ.РИ.1 Софтверски алати база података 1.семестар изборни
2.МЕ.МР Мастер рад 2.семестар обавезни
2.МЕ.РИ Стручна пракса 2.семестар обавезни