Студије Индустријско инжењерство 2014. Индустријско инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.4.4.И.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.2.5.И Инжењерски материјали 1.семестар обавезни
1.1.5. И Математика 1 1.семестар обавезни
1.3.5.И Основи механике 1.семестар обавезни
1.5.5.ДМ Планирање и припрема производње 1.семестар обавезни
1.4.4.И.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
2.5.4.И Апликативни софтвери у инжењерству 2.семестар обавезни
2.4.4.И.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.2.5.И Инжењерска графика 2.семестар обавезни
2.3.4.И Испитивање и примена материјала 2.семестар обавезни
2.4.4.И.1 Руски језик 2 2.семестар изборни
2.1.5.И Физика и мерење 2.семестар обавезни
3.5.4.И.2 Информациони системи у производњи 3.семестар изборни
3.1.5.И Механика материјала 3.семестар обавезни
3.4.4.И.2 Обрадне технологије 3.семестар изборни
3.4.4.И.1 Одржавање средстава рада 3.семестар изборни
3.5.4.И.1 Производне технологије 3.семестар изборни
3.3.5.И Производни системи 3.семестар обавезни
3.2.6.И Радни процеси и средства рада 3.семестар обавезни
4.1.4.И Електротехника са електроником 4.семестар обавезни
4.4.5.И Логистика предузећа 4.семестар обавезни
4.5.4.И.2 Неконвенцијалне обраде 4.семестар изборни
4.3.5.И Процеси у металургији и хемијској индустрији 4.семестар обавезни
4.2.4.И Структура индустријских система 4.семестар обавезни
4.5.4.И.1 Трибологија у индустрији 4.семестар изборни
5.5.5.И.1 Аутоматизација производних процеса 5.семестар изборни
5.5.5.И.2 Аутоматске линије 5.семестар изборни
5.3.5.И Елементи машина у индустријским постројењима 5.семестар обавезни
5.4.5.И Металне конструкције 5.семестар обавезни
5.1.5.И Технологија рециклаже материјала 5.семестар обавезни
5.2.5.И Управљање транспортом 5.семестар обавезни
6.4.4.И.1 Економика предузећа 6.семестар изборни
6.5.4.И.2 Инжењеринг савремених алтеранативних енергетских система 6.семестар изборни
6.5.4.И.1 Савремени термотехнички системи 6.семестар изборни
6.1.5.И Транспортна средства у индустрији 6.семестар обавезни
6.3.5.И Управљање техничким системима 6.семестар обавезни
6.4.4.И.2 Финансијско пословање 6.семестар изборни
6.2.5.И Хидропнеуматска техника 6.семестар обавезни
7.3.4.И.2 Енергетска ефикасност у зградарству 7.семестар изборни
7.2.4.И.1 Индустријска роботика 7.семестар изборни
7.5.5.И.1 Мерења и контрола 7.семестар изборни
7.2.4.И.2 Мехатроника 7.семестар изборни
7.1.4.И Непрекидни транспорт у индустријским системима 7.семестар обавезни
7.3.4.И.1 Обновљиви извори енергије 7.семестар изборни
7.4.5.И.1 Процеси трансфера технологије 7.семестар изборни
7.4.5.И.2 Теорија одлучивања 7.семестар изборни
7.5.5.И.2 Управљање квалитетом 7.семестар изборни
8.3.4.И.1 Енергетска ефикасност у индустрији 8.семестар изборни
8.5.10.И Завршни рад 8.семестар обавезни
8.1.4.И Индустријски менаџмент 8.семестар обавезни
8.3.4.И.2 Инжењеринг енергетских система 8.семестар изборни
8.2.5.И.2 Машине и уређаји за ПОД 8.семестар изборни
8.4.4.И Стручна пракса 8.семестар обавезни
8.2.5.И.1 Технологија малосеријске производње 8.семестар изборни