Студије Рударско инжењерство 2008. Рударско инжењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.2.3.МР Истражно бушење 1.семестар обавезни
1.4.6.МР Математика 3 1.семестар обавезни
1.5.6.МР Менаџмент у техници 1.семестар обавезни
1.1.4.МР Технологија бушења и минирања 1.семестар обавезни
1.3.4.МР Технологија подземне експлоатације слојевитих лежишта 1.семестар обавезни
2.1.3.МР Грађевинарство у рударству 2.семестар обавезни
2.5.5.МР.2 Допрема репроматеријала и превоз радника 2.семестар изборни
2.4.4.МР.2 Економска оцена рудника 2.семестар изборни
2.2.4.МР Методологија научно истраживачког рада 2.семестар обавезни
2.3.3.МР Организација рударске производње 2.семестар обавезни
2.4.4.МР.1 Трајно затварање рудника 2.семестар изборни
2.5.5.МР.1 Управљање пројектима 2.семестар изборни
3.4.4.МР Аутоматика технолошких процеса 3.семестар обавезни
3.3.4.МР Машине и уређаји у експлоатацији лежишта минералних сировина 3.семестар обавезни
3.2.8.МР Механика стена и подземне конструкцује 3.семестар обавезни
3.5.4.МР Оптимизација и планирање површинских копова 3.семестар обавезни
3.1.6.МР Пројектовање рудника 3.семестар обавезни
3.6.4.МР Стручна пракса 3.семестар обавезни
4.1.1.МР Дипломски рад 4.семестар обавезни
4.1.0.МР Студијски истраживачки рад 4.семестар обавезни