Study General 2008. Environmental Engineering and Safety at Work, basic three-year

Study

Please, use SELECTOR to make it easier to get to the desired course.

Courses
Course ID Course Semester Type
1.3.5.ОЗ Општа хемија 1 1.semester Compulsory
1.4.4.ОЗ Основ еколошког инжињерства 1.semester Compulsory
1.2.6.ОЗ Техничка физика 1 1.semester Compulsory
1.1.2.ОЗ Математика 1 1.semester Compulsory
1.5.3.ОЗ Техничко цртање 1.semester Compulsory
1.6.2.OЗ.1 Енглески језик 1 1.semester Elective
2.1.2.OЗ.1 Енглески језик 2 2.semester Elective
2.1.2.OЗ.2 Руски језик 2 2.semester Elective
2.2.6.ОЗ Математика 2 2.semester Compulsory
2.3.4.ОЗ Основи система заштите 2.semester Compulsory
2.4.2.OЗ Примена рачунара 1 2.semester Compulsory
2.5.5.ОЗ Ризик од експлозивних и опасних материја 2.semester Compulsory
2.6.3.OЗ Геологија и животна средина 2.semester Compulsory
2.7.3.OЗ Основи механике 2.semester Compulsory
1.6.2.OЗ.2 Руски језик 1 1.semester Elective
3.1.5.ОЗ.1 Органска хемија 1 3.semester Elective
3.1.5.ОЗ.2 Теорија система ризика 3.semester Elective
3.2.4.ОЗ.1 Физичка хемија 1 3.semester Elective
3.2.4.ОЗ.2 Физички параметри животне и радне средине 3.semester Elective
3.4.5.ОЗ Електротехника са електроником 3.semester Compulsory
3.5.6.ОЗ Материјали 3.semester Compulsory
3.6.4.ОЗ.1 Примена рачунара 2 3.semester Elective
3.6.4.ОЗ.2 Професионални ризик 3.semester Elective
4.5.4.ОЗ.2 Теорија и организација образовања за заштиту 4.semester Elective
4.6.0.ОЗ Student's Internship 4.semester Compulsory
5.1.5.ОЗ Одрживо коришћење природних ресурса 5.semester Compulsory
4.3.5.ОЗ Просторно планирање 4.semester Compulsory
4.4.3.OЗ Елементи опреме у процесној индустрији 4.semester Compulsory
4.5.4.ОЗ.1 Мониторинг животне средине 4.semester Elective
5.2.4.ОЗ.2 Пожари и експлозије 5.semester Elective
5.2.4.ОЗ.1 Увод у хемијско инжењерство 5.semester Elective
4.1.5.ОЗ.1 Tермодинамика 4.semester Elective
4.2.5.ОЗ Енергетика процесне индустрије 4.semester Compulsory
4.1.5.ОЗ.2 Механика флуида 4.semester Elective
5.3.4.ОЗ.1 Пречишћавање отпадних гасова 5.semester Elective
5.3.4.ОЗ.2 Системи заштите у рударству 5.semester Elective
5.4.4.ОЗ Основи пројектовања 5.semester Compulsory
5.5.4.ОЗ Технологија прераде и одлагање чврстог отпада 5.semester Compulsory
5.6.6.ОЗ.1 Механичке и топлотне операције 5.semester Elective
5.6.6.ОЗ.2 Заштита при транспорту и складиштењу 5.semester Elective
5.7.6.ОЗ Аналитичка хемија 6.semester Compulsory
6.1.4.ОЗ.2 Извори загађења у рударству 6.semester Elective
6.3.4.ОЗ.1 Материјални и енергетски биланс 6.semester Elective
6.3.4.ОЗ.2 Заштита од минирања 6.semester Elective
6.4.4.ОЗ.1 Извори загађења у технологији 6.semester Elective
6.4.4.ОЗ.2 Стабилност и санација косина 6.semester Elective
6.5.4.ОЗ Основи заштите вода 6.semester Compulsory
6.2.4.ОЗ.1 Технологија припреме воде 6.semester Elective
6.2.4.ОЗ.2 Машине и уређаји за рекултивацију терена 6.semester Elective
3.3.5.ОЗ Инжењерска економија 3.semester Compulsory
6.6.0.OЗ Завршни рад 6.semester Compulsory
6.1.4.ОЗ.1 Технички системи заштите 6.semester Elective